Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 3401087042

Hồ sơ công ty Huyện Hoàng Su Phì Hà Giang

Tìm thấy 240 kết quả (0.0067 giây)


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ KIÊN - HG

Mã số thuế: 5100451277

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 23/07/2017 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN NỘI HG TẠI HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

Mã số thuế: 5100443692-003

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 17/05/2017 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Khu chợ, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ NẬM TY

Mã số thuế: 5100447802

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 23/04/2017 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Nậm Ty, Xã Nậm Tỵ, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Du Lịch Chiêu Lầu Thi

Mã số thuế: 5100447792

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 20/04/2017 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: Khu 3- Thị Trấn Vinh Quang- Huyện Hoàng Su Phì- Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Chu Việt Bắc

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP THÔN CÓC CỌC XÃ SÁN SẢ HỒ

Mã số thuế: 5100446164

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 27/02/2017 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Cóc Cọc, Xã Sán Xả Hồ, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lù Ngọc Ngương

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thịnh Hiếu - Hg

Mã số thuế: 5100445523

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 12/01/2017 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Khu Chợ - Xã Thông Nguyên- Huyện Hoàng Su Phì- Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Đình Thịnh

Điện thoại: N/A


HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

Mã số thuế: 5100443484

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 30/10/2016 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: thị trấn Vinh Quang, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hoàn

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN SẢ HỒ

Mã số thuế: 5100442427

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hạ A, Xã Sán Xả Hồ, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Sin Văn Kim

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông lâm nghiệp Chiến Phố

Mã số thuế: 5100441906

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 21/08/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Chiến Phố Thượng - Xã Chiến Phố - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nùng Văn Tức

Điện thoại: N/A


Ban quản lý chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) xã Pờ Ly Ngài

Mã số thuế: 5100439618

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 26/05/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Chàng Chảy - Xã Pờ Ly Ngài - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lù Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Mã số thuế: 5100439512

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 17/05/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2 - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sướng

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã CHăN NUôI Và CUNG ứNG DịCH Vụ THú Y, CON GIốNG HOàNG SU PHì

Mã số thuế: 5100439054

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 04/05/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 - TT Vinh Quang - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lù Sào Chấn

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã THU MUA, NUôI TRồNG, CHế BIếN CâY THUốC NAM Xã NậM TY

Mã số thuế: 5100439008

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 03/05/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nậm Ty - Xã Nậm Tỵ - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Phàn Giào Chìu

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty TNHH Thái Nguyên Trà Xanh Tại Hà Giang

Mã số thuế: 4601165042-001

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 24/04/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khu 4 - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Anh

Điện thoại: N/A


Hợp Tác Xã DVTH nông lâm nghiệp Khánh Thành

Mã số thuế: 5100434176

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 06/12/2015 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nậm Cồm - Xã Ngàm Đăng Vài - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã sản xuất và xuất khẩu nông lâm sản

Mã số thuế: 5100433285

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 05/10/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Khu Chợ - Xã Nậm Dịch - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: NôNG VăN CườNG

Điện thoại: Xem chi tiết


HTX thương mại, dịch vụ tổng hợp Bảo Nam huyện Hoàng Su Phì

Mã số thuế: 5100431601

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 30/06/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ 5 - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Ma Thị Thoa

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã chè Hồ Thầu

Mã số thuế: 5100431513

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 17/06/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Phong - Xã Hồ Thầu - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Triệu Tà Pú

Điện thoại: N/A


BQL giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa(CPRP) xã Sán Sả Hồ

Mã số thuế: 5100431457

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 14/06/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: xã Sán Sả Hồ - Xã Sán Xả Hồ - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Sín Văn Tráng

Điện thoại: N/A


HTX ươm, gieo trồng, chế biến kinh doanh cây dược liệu xã Hồ Thầu

Mã số thuế: 5100431432

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 14/06/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Chiến thắng - Xã Hồ Thầu - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê VăN THảO

Điện thoại: Xem chi tiết


0302418160 DNTN Nguyễn Vũ

,

0303192734 Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nguyên Vy

,

0303510049 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thái Học 40890194089019

,

0303763642 Công Ty TNHH Phú An Định 083534385

,

0304865742 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Tài Phát 0902606368

,

0305322587 Công Ty Cổ Phần Kết Nối Hài Hòa

,

0305430335 Cty TNHH Việt Hoàn Thiện

,

0304704872 Công Ty TNHH Dịch Vụ Ngọc Bích Xanh

,

2400402211 Công ty TNHH một thành viên thương mại và phát triển du lịch Thiên Phát 0240564915

,

2300170609 Doanh nghiệp tư nhân Hồng Thoại 0241860856

,

3700549834 Công Ty TNHH FIRST STATIONERY (VIET NAM) 0650784633

,

3800843808 Bảo Hiểm Xã hội Thị Xã Phước Long 06513778025

,

4800100635-012 Cnhánh ngân hàng NNvà PTNT HQ 026862186

,

0304580095-002 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Thắng Lợi

,

1801392456 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Lê Gia Trần 01234201401

,

0401329257 Công Ty TNHH Trâm Thanh 051138964733500021

,

6400294940 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Sơn Hảo Đắk Nông 0908518301

,

5600190866 Hợp tác xã Hoa Ban 02303923783

,

3602471516 Công Ty TNHH Diệp Thị 01695592439

,

0101105792 Công ty TNHH Toàn Hương

,

0101294451 Công ty TNHH dịch thuật và dịch vụ tin học Bảo Hùng Linh 75314087531408

,

0101462970 Công ty TNHH thương mại và công nghệ OPEP 8697110

,

0102044479 Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng cảnh quan xanh Việt Nam 785572930

,

0103609033 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển công nghệ Sông Đà

,

0104576493 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Du Lịch á Việt 04393821950439392194

,

0104648099 Công Ty TNHH Thang Máy Cơ Điện Hoàng Gia 0466567061

,

0106176878 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng 0435739407

,

0106635680 Văn phòng đại diện TAIYU KENSETSU CO,LTD tại Hà Nội

,

0107531483 CôNG TY TNHH DP Hà NộI

,

0800375706 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Hùng Cường 03203779135

,

0201159745 Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Thục Trinh

,

0201258792 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tân Thiên Vạn Lộc 3576427

,

3301516146 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Việt Phú Hưng 0543862168

,

1101253288 Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Công Thành 0909384139

,

2700668614 Công Ty Cổ Phần Hyundai Thành Công Việt Nam 0912071993

,

4000846350 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Thiên Tân 05103891188

,

5701337547 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quốc Cường Móng Cái 0333824098

,

5701467419 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Thiên Phúc An Khang 01213112218

,

3901223818 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Gia Hưng Long

,

0200721143 Công Ty Cổ Phần Triệu Đại Dương 02803657117

,

4601108372 Hợp tác xã dịch vụ Tân Thành

,

2801173329 Uỷ ban nhân xã Thiệu Duy 0378828172

,

0309022739 Cty Cổ Phần Quý Tâm Vân

,

0309495968 Trường Trung Học Cơ Sở Phong Phú

,

0309984990 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Công Nghiệp Và Thương Mại Vít Việt

,

0311244545 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Taq 22484331

,

0312632484 Công Ty TNHH Sense Spa 0908228862

,

0312892845-002 Chi Nhánh 1 - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hoàng Long Dương 0938752758

,

0313586343 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bảo Hộ Lao Động Cường Thịnh

,

0313691186 Công Ty TNHH Ebolo Việt Nam 0902090718

,
Loading...