Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 1400435751

Hồ sơ công ty Huyện Hoàng Su Phì Hà Giang

Tìm thấy 249 kết quả (0.0036 giây)


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ KIÊN - HG

Mã số thuế: 5100451277

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 23/07/2017 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN NỘI HG TẠI HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

Mã số thuế: 5100443692-003

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 17/05/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khu chợ, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ NẬM TY

Mã số thuế: 5100447802

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 23/04/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nậm Ty, Xã Nậm Tỵ, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Du Lịch Chiêu Lầu Thi

Mã số thuế: 5100447792

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 20/04/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khu 3- Thị Trấn Vinh Quang- Huyện Hoàng Su Phì- Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Chu Việt Bắc

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP THÔN CÓC CỌC XÃ SÁN SẢ HỒ

Mã số thuế: 5100446164

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 27/02/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Cóc Cọc, Xã Sán Xả Hồ, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lù Ngọc Ngương

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thịnh Hiếu - Hg

Mã số thuế: 5100445523

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 12/01/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Khu Chợ - Xã Thông Nguyên- Huyện Hoàng Su Phì- Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Đình Thịnh

Điện thoại: N/A


HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

Mã số thuế: 5100443484

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 30/10/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: thị trấn Vinh Quang, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hoàn

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN SẢ HỒ

Mã số thuế: 5100442427

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hạ A, Xã Sán Xả Hồ, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Sin Văn Kim

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông lâm nghiệp Chiến Phố

Mã số thuế: 5100441906

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 21/08/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Chiến Phố Thượng - Xã Chiến Phố - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nùng Văn Tức

Điện thoại: N/A


Ban quản lý chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) xã Pờ Ly Ngài

Mã số thuế: 5100439618

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 26/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Chàng Chảy - Xã Pờ Ly Ngài - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lù Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Mã số thuế: 5100439512

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 17/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2 - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sướng

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã CHăN NUôI Và CUNG ứNG DịCH Vụ THú Y, CON GIốNG HOàNG SU PHì

Mã số thuế: 5100439054

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 04/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 - TT Vinh Quang - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lù Sào Chấn

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã THU MUA, NUôI TRồNG, CHế BIếN CâY THUốC NAM Xã NậM TY

Mã số thuế: 5100439008

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 03/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nậm Ty - Xã Nậm Tỵ - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Phàn Giào Chìu

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty TNHH Thái Nguyên Trà Xanh Tại Hà Giang

Mã số thuế: 4601165042-001

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 24/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Khu 4 - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Anh

Điện thoại: N/A


Hợp Tác Xã DVTH nông lâm nghiệp Khánh Thành

Mã số thuế: 5100434176

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 06/12/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nậm Cồm - Xã Ngàm Đăng Vài - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã sản xuất và xuất khẩu nông lâm sản

Mã số thuế: 5100433285

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 05/10/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Khu Chợ - Xã Nậm Dịch - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: NôNG VăN CườNG

Điện thoại: Xem chi tiết


HTX thương mại, dịch vụ tổng hợp Bảo Nam huyện Hoàng Su Phì

Mã số thuế: 5100431601

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 30/06/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ 5 - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Ma Thị Thoa

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã chè Hồ Thầu

Mã số thuế: 5100431513

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 17/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Phong - Xã Hồ Thầu - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Triệu Tà Pú

Điện thoại: N/A


BQL giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa(CPRP) xã Sán Sả Hồ

Mã số thuế: 5100431457

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 14/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: xã Sán Sả Hồ - Xã Sán Xả Hồ - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Sín Văn Tráng

Điện thoại: N/A


HTX ươm, gieo trồng, chế biến kinh doanh cây dược liệu xã Hồ Thầu

Mã số thuế: 5100431432

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 14/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Chiến thắng - Xã Hồ Thầu - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê VăN THảO

Điện thoại: Xem chi tiết


0302065187 Công Ty TNHH Sản Xuất Giấy Và Bao Bì Thăng Long

,

0303167992 Công Ty Cổ Phần Tự Động Công Nghiệp O Mi Na 08372629810837262985

,

0303248715 Công Ty Cổ Phần TBA 08389892580837447099

,

0305662086 Công Ty TNHH Điện Tử-Tin Học Hùng Quân

,

2300834828 Công Ty CP Du Lịch Htt 0904467768

,

3700864586 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Xây Lắp Điện Khải Hòang Long 0948719093

,

4100268939-191 Trần Văn Vạn

,

4800105513-001 Chi nhánh Công Ty xăng dầu Cao Bằng

,

2200269805-010 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín-CN Cần Thơ-Phòng Giao dịch Ninh Kiều

,

6000930172 Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo

,

6400147720 Doanh nghiệp tư nhân Mai Sương

,

5900645962 UBND xã Ia Băng

,

0500446402-001 Chi nhánh công ty cổ phần phân phối và xúc tiến thương mại 85872718587271

,

0102172583 Công Ty Cổ Phần F&B Ba Sao 0439437845

,

0102192893 Công Ty TNHH Kính Mắt Việt Hàn 0955025975

,

0102334509 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tổng hợp Nam Anh

,

0102574405 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ tổng hợp tuấn anh 8242302

,

0103957489 Công ty cổ phần đầu tư Thuận Phát 35765327

,

0105024505 Công ty cổ phần quốc tế VNF

,

0100100368-029 Chi nhánh công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Xi nghiệp kinh doanh kim khí và dịch vụ số 3 3688343336884143

,

0100774222-005 Xí Nghiệp Cổ Phần Thanglong Ford Thanh Xuân - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ford Thăng Long 04355255250435526526

,

0105359452 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Thang Máy A&A Việt Nam 0462943695

,

0106160878 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vật Liệu Công Nghệ Cao Việt Nam 0913012660

,

0107295571 Công Ty Cổ Phần Flexfit 0432595822

,

0107495933 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Nhất Sơn

,

0201134613 Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Hà

,

5400359272 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Gỗ Trường Phát 01662973360

,

6101181748 Công Ty Cổ Phần Thiên Thành Kon Tum 0916883577

,

4200722962 Công Ty Cổ Phần Vịnh Nha Trang 05837439000583743908

,

0104345961-018 Công ty Bảo Hiểm Xuân Thành Nam Trung Bộ 0583815600

,

5800936051 Công Ty TNHH Tuyết Vân

,

3100959532 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sửa Chữa Hiếu Hưng 0979838841

,

5700290261 Trung tâm y tế thành phố Hạ Long 033825277

,

1200241029 Công Ty TNHH Xăng Dầu Vạn Phúc 0733781625

,

2800748574 Công Ty Cổ Phần Liên Kết Phát Triển Việt 03722103570376253831

,

2100489412 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Thiện Hào 0949669443

,

1500716153-001 Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gốm Hoàng Khang - Trung Tâm Dạy Máy Tính Atc 07022114720703947731

,

3501972280 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hân Long 06436633670643663368

,

0306571730 Công Ty CP Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Nguyễn Phan Long 08629153466290862916910

,

0308834664 Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Tóc Việt

,

0308954753 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Thiên Đường

,

0309238329 Tòa án Nhân Dân Quận 12

,

0310629253 Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Khơi Sáng 0866605741097562

,

0311934429 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Bích Gia

,

0312205027 Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Tân Gia Bảo

,

0312210203 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vietdata 0908184495

,

0312608890 Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Ngọc Viễn Đông 62912233

,

0312649544 Công Ty TNHH I-Tech Network Solutions (Vietnam) (NTNN) 5411123354111299

,

0312690662 Công Ty TNHH Xuri 0903926948

,

0313669832 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Taco

,
Loading...