Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 5100175080

Hồ sơ công ty Huyện Hoàng Su Phì Hà Giang

Tìm thấy 240 kết quả (0.0097 giây)


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ KIÊN - HG

Mã số thuế: 5100451277

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 23/07/2017 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN NỘI HG TẠI HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

Mã số thuế: 5100443692-003

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 17/05/2017 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Khu chợ, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ NẬM TY

Mã số thuế: 5100447802

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 23/04/2017 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Nậm Ty, Xã Nậm Tỵ, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Du Lịch Chiêu Lầu Thi

Mã số thuế: 5100447792

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 20/04/2017 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Khu 3- Thị Trấn Vinh Quang- Huyện Hoàng Su Phì- Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Chu Việt Bắc

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP THÔN CÓC CỌC XÃ SÁN SẢ HỒ

Mã số thuế: 5100446164

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 27/02/2017 (Đã được 12 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Cóc Cọc, Xã Sán Xả Hồ, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lù Ngọc Ngương

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thịnh Hiếu - Hg

Mã số thuế: 5100445523

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 12/01/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Khu Chợ - Xã Thông Nguyên- Huyện Hoàng Su Phì- Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Đình Thịnh

Điện thoại: N/A


HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

Mã số thuế: 5100443484

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 30/10/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: thị trấn Vinh Quang, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hoàn

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN SẢ HỒ

Mã số thuế: 5100442427

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hạ A, Xã Sán Xả Hồ, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Sin Văn Kim

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông lâm nghiệp Chiến Phố

Mã số thuế: 5100441906

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 21/08/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Chiến Phố Thượng - Xã Chiến Phố - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nùng Văn Tức

Điện thoại: N/A


Ban quản lý chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) xã Pờ Ly Ngài

Mã số thuế: 5100439618

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 26/05/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Chàng Chảy - Xã Pờ Ly Ngài - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lù Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Mã số thuế: 5100439512

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 17/05/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2 - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sướng

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã CHăN NUôI Và CUNG ứNG DịCH Vụ THú Y, CON GIốNG HOàNG SU PHì

Mã số thuế: 5100439054

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 04/05/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 - TT Vinh Quang - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lù Sào Chấn

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã THU MUA, NUôI TRồNG, CHế BIếN CâY THUốC NAM Xã NậM TY

Mã số thuế: 5100439008

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 03/05/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nậm Ty - Xã Nậm Tỵ - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Phàn Giào Chìu

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty TNHH Thái Nguyên Trà Xanh Tại Hà Giang

Mã số thuế: 4601165042-001

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 24/04/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khu 4 - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Anh

Điện thoại: N/A


Hợp Tác Xã DVTH nông lâm nghiệp Khánh Thành

Mã số thuế: 5100434176

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 06/12/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nậm Cồm - Xã Ngàm Đăng Vài - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã sản xuất và xuất khẩu nông lâm sản

Mã số thuế: 5100433285

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 05/10/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Khu Chợ - Xã Nậm Dịch - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: NôNG VăN CườNG

Điện thoại: Xem chi tiết


HTX thương mại, dịch vụ tổng hợp Bảo Nam huyện Hoàng Su Phì

Mã số thuế: 5100431601

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 30/06/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ 5 - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Ma Thị Thoa

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã chè Hồ Thầu

Mã số thuế: 5100431513

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 17/06/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Phong - Xã Hồ Thầu - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Triệu Tà Pú

Điện thoại: N/A


BQL giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa(CPRP) xã Sán Sả Hồ

Mã số thuế: 5100431457

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 14/06/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: xã Sán Sả Hồ - Xã Sán Xả Hồ - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Sín Văn Tráng

Điện thoại: N/A


HTX ươm, gieo trồng, chế biến kinh doanh cây dược liệu xã Hồ Thầu

Mã số thuế: 5100431432

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 14/06/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Chiến thắng - Xã Hồ Thầu - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê VăN THảO

Điện thoại: Xem chi tiết


0302948217 Cty TNHH Tân Duy Minh

,

2400521730 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thịnh Phát 0986236798

,

2300718821 Công Ty TNHH Công Trình Bt Dự án Cải Tạo Nâng Cấp Tl 277 Và Htkt Khu Đồng Bèo 02413760266

,

1300528522-004 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên út Dưỡng - Số 04 0918689724

,

3700386192 Công Ty TNHH Nhật Cường CHITOSAN

,

3700860292 Công Ty TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING Việt Nam (Nộp Hộ Nhà Thầu Nước Ngoài)

,

3700914519 Phòng trọ Bình dân 0650280887

,

3701401252 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Linh 0835394605

,

3702405355 Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Du Thiên

,

4100305411 UBND Phường Lê Hồng Phong

,

3800599268 Doanh nghiệp tư nhân Trần Thuỷ

,

2001028562 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hành Phát 0918579172

,

0401536172 Công Ty TNHH Vilync 05113886115

,

0100112331 Công ty TNHH GUYOMARC'H-VCN 83877278387110

,

0101257234 Công Ty TNHH Nhà Hàng ẩm Thực Hương Quê 93470709360927

,

0101274261 Công ty TNHH tin học và tự động hoá Quang Trung 563842235640365

,

4100259797-013 Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Bình Định 73232967323297

,

0103151152 Trường tiểu học phương trung 2

,

0104974769 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Và Xây Dựng Dth

,

0105365008 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Phát Triển Và Chuyển Giao Công Nghệ Lead

,

0105857930 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Công Nghệ Việt Thái Bình Dương 62818294

,

0105964837 Công Ty TNHH Navco Việt Nam

,

0106338247 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Nghiệp Dkt 0912137675

,

0106417523 Công Ty TNHH Thiết Bị Dự án Hà Nội 0429762897

,

0107341926 Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Quốc Tế Ngọc Chinh

,

0107482123 Công Ty TNHH Tm - Vt Phúc Khang

,

3000415930-001 Chi nhánh công ty cổ phần vận tải Thọ Lam 0947844777

,

0800766932 Công ty TNHH MTV Tuấn Nhung 0913351255

,

0801135841 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Hòa Bình Hd 03203899368

,

0200645319 Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ 3881348

,

0200734752 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghiệp Tuấn Huyền 0313534688

,

0200897757 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Kiến An

,

0201280678 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Phú

,

0201315634 Công Ty Cổ Phần Đình Vũ Hải Phòng 0313979779

,

6300274059-003 Chi Nhánh Vị Thủy - Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử A Biu

,

5400429956 Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Hùng Hb 0989121692

,

4200659728 Công Ty TNHH Xây Dựng Minh Đức 586241041

,

4201620554 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Bảo Vinh 0905143997

,

5800794865 Trường Tiểu Học Nam Hồ 0633828089

,

2900535996-001 Xí nghiệp kinh doanh Vật tư Tổng Hợp 0385614420913273385

,

1500966844 Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Kim Ký 0703770256

,

0309918363 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Hiệp Lực

,

0309939941 Cty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông Kim Minh

,

0312644708 Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ Lâm Nguyễn Gia 0866837753

,

0313281743 Công Ty TNHH Thương Mại Chế Biến Thực Phẩm Quang Minh Phú

,

0313361981 Công Ty TNHH Lò Hơi Đại Nam 0906320462

,

0313579667 Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại CTM

,

0313769629 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Vạn Đạt

,

0313841681 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Amy N Sophie

,

0107547370 CôNG TY TNHH SơN KOTO VIệT NAM

,
Loading...