Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 4201319643

Hồ sơ công ty Huyện Hoàng Su Phì Hà Giang

Tìm thấy 252 kết quả (0.0023 giây)


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ KIÊN - HG

Mã số thuế: 5100451277

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 23/07/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN NỘI HG TẠI HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

Mã số thuế: 5100443692-003

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 17/05/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khu chợ, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ NẬM TY

Mã số thuế: 5100447802

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 23/04/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nậm Ty, Xã Nậm Tỵ, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Du Lịch Chiêu Lầu Thi

Mã số thuế: 5100447792

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 20/04/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khu 3- Thị Trấn Vinh Quang- Huyện Hoàng Su Phì- Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Chu Việt Bắc

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP THÔN CÓC CỌC XÃ SÁN SẢ HỒ

Mã số thuế: 5100446164

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 27/02/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Cóc Cọc, Xã Sán Xả Hồ, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lù Ngọc Ngương

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thịnh Hiếu - Hg

Mã số thuế: 5100445523

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 12/01/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Khu Chợ - Xã Thông Nguyên- Huyện Hoàng Su Phì- Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Đình Thịnh

Điện thoại: N/A


HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

Mã số thuế: 5100443484

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 30/10/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: thị trấn Vinh Quang, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hoàn

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN SẢ HỒ

Mã số thuế: 5100442427

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hạ A, Xã Sán Xả Hồ, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Sin Văn Kim

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông lâm nghiệp Chiến Phố

Mã số thuế: 5100441906

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 21/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Chiến Phố Thượng - Xã Chiến Phố - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nùng Văn Tức

Điện thoại: N/A


Ban quản lý chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) xã Pờ Ly Ngài

Mã số thuế: 5100439618

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 26/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Chàng Chảy - Xã Pờ Ly Ngài - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lù Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Mã số thuế: 5100439512

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 17/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2 - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sướng

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã CHăN NUôI Và CUNG ứNG DịCH Vụ THú Y, CON GIốNG HOàNG SU PHì

Mã số thuế: 5100439054

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 04/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 - TT Vinh Quang - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lù Sào Chấn

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã THU MUA, NUôI TRồNG, CHế BIếN CâY THUốC NAM Xã NậM TY

Mã số thuế: 5100439008

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 03/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nậm Ty - Xã Nậm Tỵ - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Phàn Giào Chìu

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty TNHH Thái Nguyên Trà Xanh Tại Hà Giang

Mã số thuế: 4601165042-001

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 24/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Khu 4 - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Anh

Điện thoại: N/A


Hợp Tác Xã DVTH nông lâm nghiệp Khánh Thành

Mã số thuế: 5100434176

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 06/12/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nậm Cồm - Xã Ngàm Đăng Vài - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã sản xuất và xuất khẩu nông lâm sản

Mã số thuế: 5100433285

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 05/10/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Khu Chợ - Xã Nậm Dịch - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: NôNG VăN CườNG

Điện thoại: Xem chi tiết


HTX thương mại, dịch vụ tổng hợp Bảo Nam huyện Hoàng Su Phì

Mã số thuế: 5100431601

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 30/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 5 - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Ma Thị Thoa

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã chè Hồ Thầu

Mã số thuế: 5100431513

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 17/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Phong - Xã Hồ Thầu - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Triệu Tà Pú

Điện thoại: N/A


BQL giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa(CPRP) xã Sán Sả Hồ

Mã số thuế: 5100431457

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 14/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: xã Sán Sả Hồ - Xã Sán Xả Hồ - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Sín Văn Tráng

Điện thoại: N/A


HTX ươm, gieo trồng, chế biến kinh doanh cây dược liệu xã Hồ Thầu

Mã số thuế: 5100431432

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 14/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Chiến thắng - Xã Hồ Thầu - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê VăN THảO

Điện thoại: Xem chi tiết


1601522316-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Cát-Kho Hàng Hóa 0989252890

,

1601556756 Văn Phòng Công Chứng Tân Châu 0763596979

,

1601877855 Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Hùng Quang 0763866194

,

1900562243 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Thảo Hộ Phòng 0916999464

,

2300267946 Công Ty TNHH Tín Nghĩa Đại Thành 0241832375

,

1300229628 DNTN Ngọc Dung 075740609

,

4100975102 Uỷ Ban Nhân Dân Thị Trấn Vân Canh 0563888557

,

3801078557 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thuận Thắng Lợi 0986252268

,

2001028481 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Thủy Sản Hưng Thịnh 097253356709181210

,

0311828036-004 Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Foody Tại Cần Thơ

,

0401670749-004 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nghệ Thuật Nam An Tại Đắk Lắk 050039223330500

,

3600789695 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Gia Gia Phát 0616290028

,

3602443290 Đội Dịch Vụ Công ích Huyện Tân Phú

,

3603323013 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Than Thái Sơn 0968881859

,

3603333766 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư & Xây Dựng Việt Trung Nam 0933226469

,

5900406812 Công Ty TNHH An Cư 0592223269

,

0100850064 Công ty TNHH Trung thành 8840138

,

0101360030 Công ty cổ phần phát triển phần mềm Hà Dương 86864188686418

,

0102264837 Công Ty Cổ Phần Điện Ii 726024421402437260243

,

0102357489 Công ty TNHH sản xuất thương mại và xây dựng Phúc Vinh 8387447

,

0103398343 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Thiên Phú 0462468228

,

0103890026 Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Tân Cường Thịnh 0436400914

,

0104215867 Công ty TNHH 3K

,

0104220426 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng viễn thông - tin học

,

0104543917 Công ty TNHH công nghệ Thắng Thuý

,

0105545177 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Gia Huy Cường 0433985800

,

0107160077 Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Bình Minh 0466667979

,

0107311745 Công Ty Cổ Phần An Toàn Giao Thông Việt Nam

,

0200468331 Công ty trách nhiệm hữu hạn FUJI MOLD Việt nam 618612031618613

,

0200596527 Công ty TNHH sản xuất - thương mại và vận tải Đức Minh 740104

,

0200837797 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Sao Khuê

,

0201703637 Công Ty Cổ Phần Vĩnh Bình An

,

1700582732 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bảy Lượng 0773864603

,

4200191013 DNTN Sản xuất - Thương mại Anh Đức 058888538

,

5800590935 Công Ty TNHH Bảo An 0633507979

,

4000684406 Công Ty TNHH Lâm Khai Trí 05103852022

,

5701492983 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hương Quang Phát 0989708665

,

5500173874 UBND xã Mường sang huyện mộc châu

,

1201492949 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hải Phong Tg 0979500032

,

1201529282 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Tân Tiến Phát

,

2801514561 Công Ty TNHH Xây Lắp Bỉm Sơn 03737668860912760373766886

,

2500307434 Công ty TNHH Đại Dương Xanh 0211884179

,

0305984710 Công Ty TNHH Thi Công Cơ Giới Thanh Tâm

,

0306857320 Phòng Kinh Tế Quận 5

,

0309506377 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Trang Trí Nội Thất Nguyễn Trần

,

0311185378 Công Ty TNHH Tư Vấn Thuế Tax Online Vn 09169526110838421118

,

0311780144 Công Ty TNHH Dịch Vụ Lê Quyên

,

0312416620 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Quản Lý Efc 0909638879

,

0312877565 Công Ty TNHH Thương Mại Thịnh Phát Châu á

,

0305918443-004 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ In Bao Bì Cuộc Sống Mới

,
Loading...