Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 0312087951

Hồ sơ công ty Huyện Hoàng Su Phì Hà Giang

Tìm thấy 240 kết quả (0.0071 giây)


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ KIÊN - HG

Mã số thuế: 5100451277

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 23/07/2017 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN NỘI HG TẠI HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

Mã số thuế: 5100443692-003

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 17/05/2017 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: Khu chợ, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ NẬM TY

Mã số thuế: 5100447802

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 23/04/2017 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Nậm Ty, Xã Nậm Tỵ, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Du Lịch Chiêu Lầu Thi

Mã số thuế: 5100447792

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 20/04/2017 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: Khu 3- Thị Trấn Vinh Quang- Huyện Hoàng Su Phì- Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Chu Việt Bắc

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP THÔN CÓC CỌC XÃ SÁN SẢ HỒ

Mã số thuế: 5100446164

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 27/02/2017 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Cóc Cọc, Xã Sán Xả Hồ, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lù Ngọc Ngương

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thịnh Hiếu - Hg

Mã số thuế: 5100445523

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 12/01/2017 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Khu Chợ - Xã Thông Nguyên- Huyện Hoàng Su Phì- Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Đình Thịnh

Điện thoại: N/A


HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

Mã số thuế: 5100443484

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 30/10/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: thị trấn Vinh Quang, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hoàn

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN SẢ HỒ

Mã số thuế: 5100442427

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hạ A, Xã Sán Xả Hồ, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Sin Văn Kim

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông lâm nghiệp Chiến Phố

Mã số thuế: 5100441906

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 21/08/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Chiến Phố Thượng - Xã Chiến Phố - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nùng Văn Tức

Điện thoại: N/A


Ban quản lý chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) xã Pờ Ly Ngài

Mã số thuế: 5100439618

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 26/05/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Chàng Chảy - Xã Pờ Ly Ngài - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lù Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Mã số thuế: 5100439512

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 17/05/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2 - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sướng

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã CHăN NUôI Và CUNG ứNG DịCH Vụ THú Y, CON GIốNG HOàNG SU PHì

Mã số thuế: 5100439054

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 04/05/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 - TT Vinh Quang - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lù Sào Chấn

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã THU MUA, NUôI TRồNG, CHế BIếN CâY THUốC NAM Xã NậM TY

Mã số thuế: 5100439008

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 03/05/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nậm Ty - Xã Nậm Tỵ - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Phàn Giào Chìu

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty TNHH Thái Nguyên Trà Xanh Tại Hà Giang

Mã số thuế: 4601165042-001

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 24/04/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khu 4 - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Anh

Điện thoại: N/A


Hợp Tác Xã DVTH nông lâm nghiệp Khánh Thành

Mã số thuế: 5100434176

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 06/12/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nậm Cồm - Xã Ngàm Đăng Vài - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã sản xuất và xuất khẩu nông lâm sản

Mã số thuế: 5100433285

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 05/10/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Khu Chợ - Xã Nậm Dịch - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: NôNG VăN CườNG

Điện thoại: Xem chi tiết


HTX thương mại, dịch vụ tổng hợp Bảo Nam huyện Hoàng Su Phì

Mã số thuế: 5100431601

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 30/06/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ 5 - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Ma Thị Thoa

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã chè Hồ Thầu

Mã số thuế: 5100431513

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 17/06/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Phong - Xã Hồ Thầu - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Triệu Tà Pú

Điện thoại: N/A


BQL giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa(CPRP) xã Sán Sả Hồ

Mã số thuế: 5100431457

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 14/06/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: xã Sán Sả Hồ - Xã Sán Xả Hồ - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Sín Văn Tráng

Điện thoại: N/A


HTX ươm, gieo trồng, chế biến kinh doanh cây dược liệu xã Hồ Thầu

Mã số thuế: 5100431432

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 14/06/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Chiến thắng - Xã Hồ Thầu - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê VăN THảO

Điện thoại: Xem chi tiết


0305086611 DNTN Nhôm Kiếng Quyền

,

2400208574 Hợp tác xã cơ khí Lạng Giang 0240881237

,

2400526591 Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Tử Hoàng Sơn 0240385338202403802403853382

,

2400618676 HTX dịch vụ nông nghiệp thôn Chằm - Tăng Tiến

,

2400333021-001 Chi nhánh công ty TNHH thương mại du lịch Toàn Cầu 0241820931

,

2300785810 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Quân Hà 0978849082

,

3702314108 Công Ty TNHH Một Thành Viên Giấy Vĩnh Lợi

,

3801098930 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyên Lợi Bình Phước 0978278275

,

1800338047 DNTN Vạn Thành 2 857211

,

0102211708-003 CHI NHáNH Đà NẵNG CôNG TY TNHH SOBITEX VIệT NAM

,

6001501419 Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhất Thắng 09870044790934807

,

3602827635 Công ty TNHH Sun Yad Việt Nam Technology 06135061600613560159

,

3603115246 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thơ Tiến Phát 01268699998

,

1401878548 Công Ty TNHH Một Thành Viên Lương Thực Ngôi Sao Sáng

,

0101595226 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phương Trường Thịnh

,

0102303701 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tập Thành Hà Nội 668074390988267168

,

0102512896 Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Linh Linh

,

0103972712 Công ty cổ phần Anh Bình Minh

,

0104352165 Công ty TNHH một thành viên in Tiến Bộ 3823431638232332

,

0104908727 Công Ty TNHH Vật Liệu Điện Việt Dũng 0983019404

,

0105255196 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Halifam

,

0105498424 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Việt Bắc 04224280900437480947

,

0800263015 Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Và Thương Mại Vân Nga 03203863052

,

0200680144 Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Trăm Hoa 9219090904005229

,

0200949476 Trường THPT Quang Trung

,

0201128627 Công ty TNHH thương mại Hà Kim 3642860

,

1701453472 Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Anh Quyết 0778631586091804

,

1700341511-001 Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Huy Thông

,

4200714778 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh An 0583630043

,

4201186908 Công Ty TNHH Tín Đức 0583516342

,

4900784033 Công Ty TNHH Ngọc Hà Lạng Sơn

,

5801281619 Công Ty TNHH Thiện Vĩnh 0909644649

,

0302342218 Công Ty TNHH Dong A Sài Gòn 07237599150723759914

,

2901074875 Doanh nghiệp TN Tuấn Phượng 0383870430

,

2600639257 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở xã Hạ Giáp 02106550116

,

4400983224 Công Ty TNHH Ngọc Minh Vy 0573875697093572

,

5701806051 Công Ty TNHH Nguyễn Gia Hạ Long

,

2200499319 Chi cục Thông Kê Huyện Mỹ Tú 0793871049

,

2800104202-022 Cửa hàng Vật Tư NN Quan Sơn

,

2100389224 Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

,

3500362437 UBND Xã Sơn Bình 064887557

,

0309457419 HợP TáC Xã TRUNG NAM (Đỗ THị Lý ANH)

,

0310666897 Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Thành Phát Đạt

,

0310766644 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng In ấn Xuất Nhập Khẩu Thiên ân

,

0311494390 Công Ty TNHH Kết Nối Khách Hàng

,

0312614735 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Người Sài Gòn

,

0312707411 Công Ty TNHH Thủy Sản Phú Khánh 0988660446

,

0313030404 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Điện Gia Dụng An Thịnh

,

0313520737 Công Ty TNHH Snowball

,

0313963094 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Cơ KHí AN THUậN LợI

,
Loading...