Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 0312262000-001

Hồ sơ công ty Phường 07 Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 153 kết quả (0.0018 giây)


Chi Nhánh Cty TNHH MTV An Phát Long

Mã số thuế: 0310086712-003

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/11/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 50B Ba Gia Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lợi

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thăng Hiền

Mã số thuế: 0308354844-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/09/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 56C Vân Côi Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hà Thiên Thuận

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Một á

Mã số thuế: 0310216270

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/07/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 1A Lý Thường Kiệt Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Võ Văn Mẫn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Thiết Bị Việt Phát

Mã số thuế: 0310213382

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/07/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 47 Bành Văn Trân Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tự

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Du Lịch Đông Dương

Mã số thuế: 0310211963

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/07/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 5 Đặng Lộ Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hồ Sĩ Vũ

Điện thoại: N/A


Toà án Nhân Dân Quận Tân Bình

Mã số thuế: 0309451488

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/09/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 09 Phú Hòa Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phan Văn Hải

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Thiên Thanh

Mã số thuế: 0309381470

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/09/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 189/57 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Vũ Đức Thắng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Điện ảnh Phụng Hoàng Sơn

Mã số thuế: 0309360625

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/08/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 44A Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phan Thị Lệ Thu

Điện thoại: N/A


Cty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại In ấn Duyên Tín

Mã số thuế: 0309336541

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/08/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 949 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Hồng Hiền

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Xây Dựng Quận Tân Bình

Mã số thuế: 0309337697

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/08/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 04 Phú Hòa Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Truyền Thông Giải Trí Đăng Dương

Mã số thuế: 0309302373

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/08/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 20A Phú Hòa Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Thủy

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Viễn Thông Vương Quốc

Mã số thuế: 0309278628

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/08/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 43 Mai Khôi Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Ngô Hoàng Giáng Tiên

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Phạm Quang

Mã số thuế: 0309177034

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/07/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 1D Ba Gia Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Quang

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Truyền Thông Nguyễn Phan

Mã số thuế: 0309144021

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/07/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 1009A Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Kim Cương Xanh

Mã số thuế: 0308996464

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21/06/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 947/46/2 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thúy Nga

Điện thoại: N/A


Trường Trung Học Cơ Sở Tân Bình

Mã số thuế: 0308640002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/05/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 873 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Hữu Chí

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Trần Gia Phát

Mã số thuế: 0308612904

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/05/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 36/2 Chử Đồng Tử Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Bảo Long

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Vy

Mã số thuế: 0306705825

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/02/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 981 Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lựu

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Thiên Tín

Mã số thuế: 0306671735

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/01/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 987 Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tính

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Minh

Mã số thuế: 0306032922

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/10/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 1073/36 Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Bùi Minh Hoàng

Điện thoại: Xem chi tiết


0302910090 Cty TNHH Nam Minh Hưng 9631425

,

0303609305 Cty TNHH Tin Học Tia Lửa Việt

,

0304581772 Doanh Nghiệp Tư Nhân Bi Vi 98725379872537

,

0304586266 Cty TNHH Nhà Hàng Hải Sản Đại Thắng 2963708

,

0304600337 Cty TNHH Be Ta 0913855116

,

2400454989-042 Trường Tiểu học Danh Thắng 02403872041

,

3702350762 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Kỹ Thuật Thiên Thành Phát

,

4101038215 Công Ty Cổ Phần Thiên Kim Hoà 0914672792

,

3700148825-002 CTy Cổ Phần Khoáng Sản Và Xây Dựng Bình Dương - Chi Nhánh Khai Thác & Chế Biến Cao Lanh Minh Long

,

2000456050-022 Chi Nhánh 21 - Dntn Đỗ Trí Thức 0918274272

,

3600974761 DNTN Linh Kiệt 0613967408

,

3603019207 Công Ty TNHH Một Thành Viên Bảo Hoàng Phát

,

1400322973 CTy TNHH Thái Dương 067855155

,

0101371667 Công ty TNHH Kinh Bang 091207287275514727

,

0101403397-001 Cửa hàng bia Khánh Linh 75331740903207944

,

0102306685 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và quảng cáo Minh Châu

,

0105950746 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tổng Hợp Minh Châu 0466755288

,

0106666311 Công Ty Cổ Phần Bbx Việt Nam 01649836856

,

0107083094 Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Sư Nguyễn Lâm Hoàng Và Cộng Sự

,

3000166378 UBND Xã Thịnh Lộc

,

0800648311 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng, Dịch Vụ Và Thương Mại Trường Phát 0320389357403203893574

,

0200116918-002 Trạm dịch vụ Xuất nhập khẩu 876304

,

0200945129 Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Thiên Hà

,

0201560989 Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Như Long

,

3300369795 Công Ty TNHH Thạch Cao Ngọc Khánh 0543825514

,

0101619879-013 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không Thăng Long Tại Huế 05439659670543965968

,

0900673784 Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Xăng Dầu Thành Đạt 03213835668

,

4201421527 Công Ty TNHH Tiến Thành Pt

,

1100439378 Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuyết Khương 844213

,

1100661598 Công ty TNHH Hoàng Phát

,

1101720743 Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Chia Meei (Nộp Hộ Thuế Nhà Thầu) 07235998980723599666

,

2901107312 Trường Tiểu học thanh Mỹ I

,

2901789665 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Thương Mại Thái Hòa 0904587624

,

4400778320 Công ty TNHH Vạn Thành Phát 0977957299

,

4400817682 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Anh Long An 01698679799

,

1500400632-002 Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Hoàng Tiền Giang 0913960146

,

2800470953 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Hợp Lực 037382130909130373822645

,

2800670818 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng - Thương Mại Phúc Phú Hưng 03737282450373728245

,

2500436870 Văn phòng công chứng Phú An 0912873382

,

3502276046 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Dầu Khí Phúc Khang

,

0307756396 Cty TNHH MTV Công Nghệ Di Động Xanh

,

0305266727-001 Chi Nhánh Cty TNHH Bầu Trời Pha Lê - Nhà Hàng Bầu Trời Pha Lê

,

0309049385 Công Ty TNHH Xây Dựng Lắp Đặt Điện Cơ Phước Hưng 08374021330837402132

,

0309561917 Công Ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Việt

,

0310811181 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Lâm Khoa

,

0311856890 Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Chiến Thanh

,

0312035329-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Ta Đa

,

0312094162 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Att 3833532138335324

,

0313703882 Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Xnk Minh Ngọc

,
Loading...