Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 2500566767

Hồ sơ công ty Phường 07 Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 153 kết quả (0.0041 giây)


Chi Nhánh Cty TNHH MTV An Phát Long

Mã số thuế: 0310086712-003

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/11/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 50B Ba Gia Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lợi

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thăng Hiền

Mã số thuế: 0308354844-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/09/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 56C Vân Côi Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hà Thiên Thuận

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Một á

Mã số thuế: 0310216270

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/07/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 1A Lý Thường Kiệt Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Võ Văn Mẫn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Thiết Bị Việt Phát

Mã số thuế: 0310213382

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/07/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 47 Bành Văn Trân Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tự

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Du Lịch Đông Dương

Mã số thuế: 0310211963

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/07/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 5 Đặng Lộ Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hồ Sĩ Vũ

Điện thoại: N/A


Toà án Nhân Dân Quận Tân Bình

Mã số thuế: 0309451488

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/09/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 09 Phú Hòa Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phan Văn Hải

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Thiên Thanh

Mã số thuế: 0309381470

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/09/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 189/57 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Vũ Đức Thắng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Điện ảnh Phụng Hoàng Sơn

Mã số thuế: 0309360625

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/08/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 44A Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phan Thị Lệ Thu

Điện thoại: N/A


Cty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại In ấn Duyên Tín

Mã số thuế: 0309336541

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/08/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 949 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Hồng Hiền

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Xây Dựng Quận Tân Bình

Mã số thuế: 0309337697

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/08/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 04 Phú Hòa Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Truyền Thông Giải Trí Đăng Dương

Mã số thuế: 0309302373

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/08/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 20A Phú Hòa Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Thủy

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Viễn Thông Vương Quốc

Mã số thuế: 0309278628

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/08/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 43 Mai Khôi Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Ngô Hoàng Giáng Tiên

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Phạm Quang

Mã số thuế: 0309177034

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/07/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 1D Ba Gia Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Quang

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Truyền Thông Nguyễn Phan

Mã số thuế: 0309144021

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/07/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 1009A Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Kim Cương Xanh

Mã số thuế: 0308996464

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21/06/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 947/46/2 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thúy Nga

Điện thoại: N/A


Trường Trung Học Cơ Sở Tân Bình

Mã số thuế: 0308640002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/05/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 873 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Hữu Chí

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Trần Gia Phát

Mã số thuế: 0308612904

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/05/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 36/2 Chử Đồng Tử Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Bảo Long

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Vy

Mã số thuế: 0306705825

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/02/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 981 Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lựu

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Thiên Tín

Mã số thuế: 0306671735

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/01/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 987 Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tính

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Minh

Mã số thuế: 0306032922

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/10/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 1073/36 Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Bùi Minh Hoàng

Điện thoại: Xem chi tiết


0304990380 Cty TNHH Minh Tân Hoàng 7311146

,

1601302529-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bảo Toàn

,

0302847586-001 Chi nhánh Cty TNHH Tiền Lợi - Cửa hàng Tiền Phát 075818981

,

2000258147 DNTN Hữu ý

,

0309262378-001 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Minh Chất - Chi Nhánh Đà Nẵng 0903592136

,

0401529915 Công Ty TNHH Lâm Bảo Nam 051139878990914080

,

6400220120 Công Ty TNHH Tấn Hưng Đắk Nông 097385539509891

,

3600473596 Nhóm trẻ gia đình dân lập Vành Khuyên 661076

,

1400516626-001 Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thành Vinh 0918521368

,

0700236667 Công ty TNHH xây dựng Bình Xuyên 0983195308

,

0103685651 Công ty TNHH Saka Việt Nam

,

0306930034-001 Văn phòng đại diện Công ty TNHH hệ thống tin học Quốc Việt tại Hà nội

,

0106626950 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hồng Thùy 0966095076

,

0106760963 Công Ty Cổ Phần An Thực

,

0106902738 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Thc 0985698698

,

0107073554 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Kinh Doanh Tổng Hợp Ngọc Toàn

,

3001736990 Công Ty TNHH Gia Tuấn Phát 0989625637

,

0200891836 Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền 38504623850004

,

0201076055 Công ty TNHH đầu tư thương mại Tài Anh

,

1702011621 Công Ty TNHH Một Thành Viên Kiên Việt Phát 0984627041

,

4201680881 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trường Gia Phát

,

4000393855-003 Chi Nhánh Công Ty TNHH Sơn Mỹ 063817825

,

0600648233 Trường Trung học cơ sở thị trần Liễu Đề 871281

,

2700225926 UBND xã Thượng hoà 866270

,

2900931799 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Sunrise KHNGC

,

2901141112 Hợp tác xã Mạnh Dung 0383883938

,

2901630709 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Xuân Hồng

,

0310216513-001 Văn Phòng Đại Diện - Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Minh Trần Tại Phú Yên 0947150367

,

3101000058 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tiến Đạt 0977698851

,

5701430754 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Lê Tuấn Anh 0936488889

,

5701783703 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Phú Lộc Hà Nội 0903249714

,

2200701038 Công Ty TNHH Đại Dư Hoài 0944862170

,

3900834148 Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Đình Chiểu 0663877948

,

2801436698 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Thành Vinh 0372214124

,

3501260212 Trường Tiểu Học Kim Đồng 0643881408

,

0305896581 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Gia Nghi

,

0308381502 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Dịch Vụ Gia Lê

,

0310678885 Công Ty TNHH Thang Máy Và Cầu Trục Gia Phát

,

0311312650 Công Ty TNHH Tin Học Gia Bảo 08383473220838347324

,

0311822563-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hưng Phát Đạt- Cửa Hàng Hoa Sơn

,

0312616443 Công Ty TNHH Nước Giải Khát Hồng Phát 0907202032

,

0313065069 Công Ty TNHH Tubkiks Multi Purposes And Lee 0903856843

,

0313342178 Công Ty TNHH Giải Pháp Quy Trình Doanh Nghiệp (NTNN) 3715632237156323

,

0313366919 Công Ty TNHH Tư Vấn Sagitta 0908279209

,

0313458944 Công Ty TNHH Một Thành Viên Della 0989317236

,

0309829307-035 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Blue Star - Cửa Hàng Vincom Đồng Khởi 0839293131

,

0313573986 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhà Số 7

,

0313930187 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ CườNG MAI

,

0107540456 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và PTTM ĐVA

,
Loading...