Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 4100446282

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0199 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Gifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/24 - Trang số 1/2

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

0303277018 Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Vạn Sự Lợi 8483755222284837554998

,

0305041265 Công Ty TNHH Truyền Thông Leo 08221641542893112

,

2400521515 Công ty TNHH dệt may Hoàng Tiến 02403672635

,

3701830406 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Sơn Phát 0650377570106503775701

,

3702277329 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Tuấn Hùng Thịnh

,

4100744049 Công Ty TNHH Thuận Tài 3292005,01699697225

,

2001026572 Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Sinh Hóa Thịnh Long 0903476388

,

1801451239 Công Ty TNHH Châu Phát An Khánh 0911009800

,

0400100030-002 Tổng Đội Xây Lắp Thanh Niên 824764

,

0401762502 Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Bảo Lâm Phương

,

6001503085 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Hải Phương Buôn Hồ 0500387154505003871545

,

3603058407 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Quý Nguyễn 01657795353

,

3603389751 Công Ty Cổ Phần Đồng Xuân Lộc

,

5100261540 Trường tiểu học Minh Tân

,

0101909698 Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Và Xây Dựng Uyên Thành 8311926

,

0104198682 Công ty TNHH phát triển thương mại Bạch Dương 0462812611

,

0104238825 Công ty TNHH Thương mại quốc tế khoa học kỹ thuật điện khí Huatong Việt Nam

,

2300247266-001 VPĐD công ty TNHH sản xuất và thương mại Ngọc Lan tại Hà Nội

,

0105565889 Công Ty TNHH Đồ Gỗ Duy Thành

,

0106013915 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Viễn Thông Việt 0466860800

,

0106361736 Văn phòng đại diện Công ty cổ phần SANYOU - SP tại Hà Nội

,

0500236860-010 Công Ty Cổ Phần Coma 18 - Chi Nhánh Xây Lắp, Công Nghiệp Và Giao Thông

,

3001838128 Lê Văn Quynh

,

0200738098 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải đầu tư xây dựng Thanh Tùng

,

0200747159 Công ty cổ phần cơ khí xây lắp và thương mại An Thịnh

,

0201276826 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mười Huệ 3749730

,

0201638515 Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đức Hưng 0316604268

,

5400322875 Công ty TNHH một thành viên xây dựng thương mại Tín Đạt 01686711225

,

0106496807-001 Công Ty Cổ Phần Ict Thanh Bình - Chi Nhánh Hoà Bình 0908661689

,

4200461414 DNTN Hoàng Hiếu 058869057

,

4201680391 Công Ty TNHH Mtv Thiết Bị Pccc & Cnch Khánh Hòa 0583877378

,

5300205286 Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Thịnh Thành 0203880394

,

0105566561-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Tinh Dầu Tự Nhiên Việt Nam 0914513773

,

1101278236 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thịnh Thịnh Phát

,

5701675176 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tiên Yên 0916614285

,

1200509621 DNTN Thanh Quan

,

4600123498-008 Cửa hàng lương thực huyện Định Hoá 0280878404

,

0900217460-006 Công ty cổ phần Tầu quốc và xây dựng chi nhánh tại Thanh Hoá

,

2500457486 Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nghiệp Và Môi Trường Vĩnh Hưng 021124600270915

,

3500657416 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Thọ 064581165

,

0306226036 Cty TNHH Một Thành Viên Đoàn Trung Tín

,

0309801693 Cty TNHH MTV Văn Phòng Phẩm Và Quà Tặng Tri Thức Việt

,

0310367174 Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Việt Trung Nhân

,

0310465573 Cty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Sơn

,

0310964597 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vinatech

,

0311230013 Công Ty TNHH May á Châu

,

0311072159-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Khách Sạn Nguyệt Nga - Khách Sạn Nguyệt Nga 3 0908670679

,

0309345306-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Luân Đông Thịnh 0913838323

,

0313605451 Văn Phòng Đại Diện TianJin Sky Business Information Consultation Co, Ltd Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

,

0313526506-004 Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phúc Lạc Thịnh 0903858074

,
Loading...