Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 0302481677

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0029 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Gifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/24 - Trang số 1/2

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

0301853675 Nguyễn Đắc Thắng

,

0301884458 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xương Ký 083876203909083330862538314

,

0304132978 Công Ty TNHH Âm Nhạc Và Thế Giới

,

1300326212-001 Chi Nhánh DNTN Thương Mại Ngọc Phương - Nhà Nghỉ Lam Phụng 0903065707

,

3701437185 Cơ sở Quang Tuyến

,

3702394015 Công Ty TNHH Một Thành Viên Trò Chơi Điện Tử Nhân Phát

,

4100289343 UBND Xã Bình Tường 880232

,

4101209679 Công Ty TNHH Vận Tải Hữu Toàn 0905699188

,

4101463756 CTY phát triển kinh tế Thanh Niên Xung Phong

,

3800674821 Công ty TNHH Phú Cường 06513870920

,

6001536323 Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Club Gia Hoàng 0905585678

,

0101105062 Công ty cổ phần thương mại NTN & các bạn 9717931

,

0101517965 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Bảo Lâm

,

0102930269 Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ quốc tế Tràng An 048288808048288807

,

0104890396 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Sóc Sơn 0435832189

,

0105304090 Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Khánh Huyền 0438586058

,

0106106013 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kinh Doanh Bảo Lâm Khánh

,

0106799897 Trịnh Thu Huyền

,

3001634131 Hợp tác xã làng nghề rượu truyền thống xã Đức Thanh

,

0201083704 Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Trung Thực 0313850546

,

0201142727 Công Ty TNHH Thương Mại In & Quảng Cáo Quang Phát 0313916638

,

0201197606 Công Ty Cổ Phần Matran 03132605390313260538

,

5300233325 Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Nhà Đẹp Mỹ Đức 0123699997902030203868699

,

5300237023 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Linh Hằng 020241129098684778

,

0600720264 Công Ty TNHH Hùng Phát Vượng 035086000080917305306

,

2900650283 UBND xã Nam Cát 825154

,

2900765622 Công Ty TNHH Hà Quang 0383888114

,

2901528984 Trường Mầm non Đà Sơn

,

4000782562 Công ty TNHH sản xuất - thương mại Nam Kha 05103830489

,

5701314892 Công ty TNHH 1 thành viênThành Đông 0333832922

,

2801609220 Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Thanh 0984690719

,

0102613608-002 Văn Phòng Đại Diện - Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Việt á 0373728691

,

2801965652 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Toàn Phát 0936199665

,

2100383487 Cty TNHH một thành viên phần mềm Tre Việt 0743827489

,

1501030374 Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Lương Hữu Phước 0706555517098208

,

3700688683-015 Chi Nhánh Mê Linh - Công Ty Cổ Phần Y Phục Doanh Nhân 0903627665

,

3500690702 Công ty CP Dịch Vụ Thể Thao Thi Đấu Giải Trí nộp hộ thuế nhà thầu 064807309064807308

,

0309847070 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thiên An Phát

,

0304742684-002 Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xây Dựng An Sơn

,

0310689862 Công Ty TNHH Thương Mại Tuấn Gia Minh

,

0310781547 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dinh Dưỡng Chăn Nuôi Dragon 08371979250933880837197925

,

0311298942 Cty TNHH Aktivation Việt Nam(NTNN)

,

0311833068 VPĐD Tsuneishi Kamtecs Corporation Tại TPHCM (Nhật) 3833779138352615

,

0312564146 Công Ty TNHH Một Thành Viên Quách Đại Dương

,

0312954509-006 Chi Nhánh Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Nhất Phi

,

0313506771 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quốc Tế Toàn Tâm

,

0312969706-003 Địa Điểm Kinh Doanh Công Ty TNHH Thương Mại Vistar - Nhà Thuốc Vistar 0862984141

,

0305902228-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Hoá Chất Thiết Bị Môi Trường Tân Việt Xanh 0835894019

,

0313831316 Công Ty Cổ Phần Symatic Việt Nam

,
Loading...