Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 4001069393

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0013 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Gifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/24 - Trang số 1/2

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

0302093963 Cty TNHH Thương Mại Bảo Khánh

,

0302227021 Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Minh Minh 08351109670835110967

,

0304435789 Cty TNHH Cơ Khí Núi ấn Sông Trà 0918254728

,

0304652416 Cty TNHH Xuất Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ Minh Đoàn 29775922977592

,

0102112506-001 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đấu Giá Bắc Trung Nam (Tp Hà Nội) 8483280

,

2400643288 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thành Nam 0913531116

,

2300712241 Công Ty TNHH Anh ánh Vi Bắc Ninh 0982554219

,

3700643026 Công Ty TNHH Việt Thuận 06507613080650761309

,

3702339039 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thực Phẩm Hải Cà Mau

,

3401040397 Công Ty TNHH Hiệp Thiên Phú

,

4800155627 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Hương Trà 0263854596

,

6000434086 Công ty TNHH Nguyên Phúc 050813829

,

3602885186 Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Rồng Vàng 0933833858

,

1400632541 Trường Mẫu Giáo Phú Hiệp 067995179

,

0101348731 Công ty TNHH Nguyên Tân 9873553

,

0101862545 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Cốc Nam 82397248239724

,

0102151255 Công ty cổ phần thương mại du lịch và dịch vụ Việt Trung 9045203

,

0102302063 Công Ty Cổ Phần Efs Hà Nội 2117606

,

0103717536 Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và đầu tư thương mại inserco

,

0105041980 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại Công Nghệ Lưu Trữ

,

0105770415 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Thái Nam 0906147387

,

0105857306 Công Ty TNHH Thương Mại Đường Biên Xanh

,

0106733102 Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Xuất Nhập Khẩu Hồng Anh 0968367070

,

0106760811 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Aed Việt Nam 0974875268

,

0106840707 Công Ty TNHH Tav Việt Nam 0913140712

,

0800823411 Trường Tiểu học Thái học 03203778006

,

0201586137 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hlc Ngọc Vũ 0313579579

,

5400307789 Công Ty TNHH Thiên Trang 0218389471001683037184

,

4900255897 Công ty TNHH thương mại A & A 025840366

,

0102743660-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Thành An Tại Lào Cai 0203668007

,

0600901782 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Thảo Nguyên 0912428998

,

0601116016 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Xuân Trường

,

5701626637 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Thành Hưng 0989101888

,

1200264347 DNTN Trương Nhật Tân 834263

,

1000845898 Trung tâm dạy nghề Hội LH phụ nữ tỉnh Thái Bình

,

2801933322 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Và Thương Mại Itc 0373727883

,

2802274841 Công Ty TNHH Quảng Cáo Mạnh Thắng 0919637724

,

2100257066 Trường Trung Học Chuyên Trà Vinh 853820

,

1500207131-049 Điểm bán gas Hòa Phú

,

0309499095 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sài Gòn Ngọc Anh 0862567129

,

0309738459 Cty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ánh Sao Hai 01652459239

,

0310103615 Công Ty TNHH Nhiên Liệu Thanh Giang 08668371800838404150

,

0310797184 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đồ Chơi Hùng Dũng 0902696755

,

0310966925 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Phú Khang

,

0312047109 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Tuấn Tâm Hiếu

,

0312565365 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ctb 0905669921

,

0313037696 Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Cà Phê Giải Khát Trọng Phú

,

0313667320 Công Ty TNHH Dịch Vụ Dê 819

,

0313698791 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Vận Tải Rồng Việt 0908463316

,
Loading...