Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 0305165013

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0037 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Gifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/24 - Trang số 1/2

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

0301831777 Hà Thị Hải Đường

,

3600469952-001 Chi Nhánh Cty TNHH Thiết Bị Điện Đông Giang 7509754

,

0303638105 DNTN Thương Mại Dịch Vụ Tiến Thuận

,

0303892493 Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Ngoan

,

0304325560 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phù Cát

,

0304546591 Công Ty TNHH Dịch Vụ Năm Bước

,

0304846316 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lâm Nguyễn 216786798543062942429

,

0304903324 Cty TNHH Thiết Bị Y Tế Quân Khoa

,

2300844865 Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Thành Giang 0912055719

,

3700604933 DNTN Đức Duy

,

3702259009 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Lê Ngọc

,

3702263453 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tấn Thành Đạt 0903984571

,

3400444301 Khách Sạn Đồi Dương 062821579062825858

,

3400565257 DNTN Ngọc Vân 0623624107

,

0401539092 Công Ty Cổ Phần Danaxinh 0905978397

,

3603293792 Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Tương Lai Việt AMA 0939536886

,

0103992042 Trường mầm non Đường Lâm 0433241076

,

0104782351 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Long

,

0104834144 Công ty cổ phần xây dựng và giải pháp công nghệ Sao Bắc

,

0105234206 Công Ty Cổ Phần Kính Màu 0437151744

,

0105331143 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phong Cách Hd

,

0311169111-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Fujifilm Việt Nam Tại Hà Nội

,

0106936092 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tân Phú Quý Việt Nam 0463263852

,

0107387617 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Phát Triển Thương Mại Long Giang

,

0801059703 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm Hùng Vỹ 0979850251

,

0200737383 Công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo và dịch vụ văn hoá Đại Việt

,

1800567671-010 Chi nhánh Công ty TNHH P & R Long Quân 071240073

,

0400439560-007 CN Cty Xây Dựng và phát triển hạ tầng Đà Nẳng tại TT Huế 535105

,

5300211071 Doanh nghiệp tư nhân Hà Việt 020835544

,

1100779462 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Quang Phúc 07235242230723524223

,

2700667297 Công ty TNHH MTV đạm Ninh Bình (nộp hộ nhà thầu) 03037628250303762826

,

2901638521 Công Ty TNHH Một Thành Viên Mi Nhi 0388686555

,

3100459988 Trường THCS Quảng Phú 3596017

,

3100306886-002 Chi nhánh Đồng Lê - Công ty TNHH Xuyên Việt 3686868

,

5701696539 TRUNG TâM HàNH CHíNH CôNG HUYệN VâN ĐồN

,

2200275679 Công Ty TNHH Việt Phương 079824617079828063

,

3900400292 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhật Huy 0663878260

,

3900967878 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên An Bảo Gia 06637317310663731733

,

4600396921 Công ty TNHH Thương Mại Anh Đông 0280866787

,

1500715537 Doanh Nghiệp Tư Nhân Tô Dư

,

3502286012 Hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ Phương Nam

,

0310101311 Cty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Ngọc Anh 54456988

,

0311059609 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quốc Tế Việt Thái

,

0311288662 Công Ty TNHH Cosco Container Lines Việt Nam (NTNN)

,

0311352269 Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Quốc Tế Việt Mỹ 08374070890837407062

,

1801191848-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên An Thạnh 08383378650838336017

,

0312522611 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Mỹ Phẩm Xuân Thịnh 0948999144

,

0312879474-001 Công Ty TNHH Coffee Talk - Chi Nhánh Blue Crescent 0839141560

,

0313391584 Công Ty TNHH Bekamin 0903012405

,

0313972116 CôNG TY TNHH THươNG MạI CôNG NGHệ Kỹ THUậT MIềN NAM

,
Loading...