Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 2900600719

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0034 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Gifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/24 - Trang số 1/2

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

0303718858 Cty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Gia Cát Lộc 8111824

,

0305086763 Cty TNHH Đồng Phú

,

1601927249 Huê Mậu

,

3702421621 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Minh Minh Phúc

,

3600901467 Cty TNHH TM - DV Chăn Nuôi Trọng Thành Thư 0613834519

,

0700760422 Công Ty TNHH Dệt May Hà Nam 0983600505

,

0102883756 Công ty Cổ phần đầu tư An Cường

,

0103949826 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng & Đầu Tư Tổng Hợp

,

0104152920 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dầu Khí Đất Việt

,

0105755142 Ban quản lý hợp phần 22 "Tăng cường năng lực kiểm nghiệm thuốc" của dự án "Hỗ trợ hệ thống y tế" 0439388541

,

0106345607 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Trường Giang 0435738735

,

0106603470 Công Ty TNHH Dệt May Linh Quân 0123828668

,

0106799304 Trần Viết Anh

,

0107308326 Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Cấn Hạ 0979663329

,

0107322578 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Thiên ân 0437165056

,

3000208204 Công ty Đầu Tư Phát Triển Chè Hà Tĩnh 855544

,

0800285918 Doanh nghiệp tư nhân Chính Thể

,

0801097628 Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Vạn Sơn

,

0801143384 Công Ty TNHH Kim Cương Phương Bắc 098839424309440189

,

0201659032 Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Bình Minh

,

5400214333-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Thành Kính 0915030208

,

3301407877 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Dịch Vụ Quốc Huy Nguyễn 0542228981

,

1700153740-004 DNTN Cơ Sở Khai Thác Hải Sản Hải Ký 5 (KG 1374B TS) 890411

,

1700558627-004 Bưu Điện Huyện Tân Hiệp 0773711711

,

1101179203 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Bảo Ngân 09168500810723777422

,

1101816477 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Thể Thao Toàn Thắng

,

0600327712 Công Ty TNHH Bình Định 0903221166

,

2700474792 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nam Thắm 03036428710947778

,

4000844628 Trung tâm Phát triễn quỹ đất huyện Nam Giang

,

5701738926 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại 19/5 Quảng Ninh 03338637250333962818

,

3901151257 Xã Thạnh Tân

,

3901169416 Công Ty TNHH Một Thành Viên San Lấp Mặt Bằng Thành Trung 0907088922

,

1200100451-007 Nhà Hàng Du Lịch 874030

,

1000675942 Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Đổng Thúy 03665507970978

,

4600438787 Công ty TNHH Tuấn Hằng 0280847297

,

4601288446 Công Ty TNHH An Ninh Và Công Nghệ Đại Dương 028022112220904

,

1500515224 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tam Bình 07038606563711360703711364

,

3502249645 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Giám Định Việt 06435310520643531052

,

0307054439 Cty Cổ Phần Xây Dựng Phước Tân

,

0309848719 Cty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Dịch Vụ Thương Mại Kinh Thành Việt

,

0309851327 Cty TNHH Thương Mại Đăng Thành

,

0311273627 Công Ty TNHH Một Thành Viên Vinaracing 0838307092

,

0301430045-027 Chi Nhánh Nguyễn Oanh- Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Viễn Thông A

,

0311559908 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Chuyển Phát Thành Công 0909526622

,

0312398026 Công Ty TNHH Gift Ventures Trading 0862575292

,

0312955333-001 Công Ty TNHH Một Thành Viên Trò Chơi Điện Tử Trường Vinh - Chi Nhánh 2

,

0313571964 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng 0903063545

,

0313732682 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ ăn Uống Nhà Máy Trái Cây

,

0107544210 CôNG TY TNHH ĐIệN Tử ĐIệN LạNH THàNH TíN

,
Loading...