Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 0104359410

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0038 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Gifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/24 - Trang số 1/2

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

0301776251 UBND Phường Linh Chiểu - Quận Thủ Đức 8966898

,

0302541848 Công Ty TNHH May YI Hùng 08359251460835925149

,

0304631134 Văn Phòng Đại Diện Target Sourcing Services LLC Tại TPHồ Chí Minh (Hoa Kỳ)

,

0305040159 Công Ty TNHH Xây Dựng Công Trình Châu Anh 09025341390837716361

,

3701240608 Tòa án Nhân Dân Tỉnh Bình Dương 0650382940706503822010

,

4100534940 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vận Tải Và TM Hướng Dương 650310

,

4100716066 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gia Triệu 05638351490563736579

,

4101054834 Nguyễn Thị Thu Liễu

,

3400803286 Công Ty TNHH Nghiên Cứu - Tư Vấn - TM & DV Việt Nông

,

4800896819 CôNG TY TNHH BìNH Hà CAO BằNG

,

1801392047 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Phường Thoa 01655204009

,

0401341938 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Quốc Hưng 05113674945

,

0401779802 CôNG TY TNHH CôNG NGHệ DSMART

,

6000787772 UBND Phường Đạt Hiếu

,

3602193386 DNTN Châu Phong Vân 0613986734

,

3600874647-001 Công Ty TNHH Đại Nam Quang - Chi Nhánh Tân Phong 09072361080613895833

,

3602798448 Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt 0933656890

,

3603324828 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Hoàng Kim 0907081290

,

0101162166 Công Ty TNHH Tư Vấn Công Nghệ CENTECH 94219215330590

,

0101350603 Công ty TNHH thương mại Ngọc Linh 76621379350137

,

0101493288 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Trang Anh 7337682

,

0101646664 Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Hương Hải

,

0103225206 Phòng tài nguyên Môi Trường 0433863216

,

0103542290 Công Ty TNHH Công Nghệ Đo Lường 6251051062510510

,

0104149004 Trường mầm non Quỳnh Lôi

,

0104247964 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mới Toàn Cầu 04354011600435401275

,

0106052801 Công Ty TNHH Midra Việt Nam 0982800084

,

0106056852 Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Bh Việt 04357662300435766230

,

0106070039 Công Ty TNHH Nhà Hàng Thái Duy Mạnh

,

0106424739 Trung tâm nước và môi trường Việt Nam - Hà Lan

,

0200810481 Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ - xây dựng & thương mại Hoàng Long 3785036

,

1601961095-001 Chi Nhánh Dntn Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Đại Dương Tại Hậu Giang 0618306585

,

5400268360 Công Ty TNHH Công Nghệ Tin Học Bình Dương 02188250700985205209

,

1701359938 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hà Anh 0989009158

,

4201560954 Công Ty TNHH Tương Lai Sáng

,

2901218527 Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Tiếp Thị Thành Đại Dương 0383869836

,

2901852204 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng - Tmdv Tấn Phát

,

2901852691 Công Ty TNHH Felori Gold

,

3101001654 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Việt Phát 0917194225

,

4300704029 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Lắp Hưng Thịnh 0917327117

,

3901223938 Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Dệt May Lộc Thành

,

0102641429-052 Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thái Nguyên 02808579910280752008

,

3500671643 Công ty Dầu khí Việt - Nga - Nhật nộp hộ thuế nhà thầu 064510834064510835

,

5200442847 Trường tiểu học Thượng Bằng La

,

0309346116 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Võ Nguyễn

,

0310281946 Cty TNHH MTV Thương Mại Quốc Quân

,

0311986064 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Văn Phòng Việt Long 0838360789

,

0313122285 Công Ty TNHH Kamibus 0902462519

,
Loading...