Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 0105302079

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0014 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Gifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/24 - Trang số 1/2

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

0302573021 Cty TNHH Vạn Lý 8423573

,

0302755215 Công Ty TNHH CCH Top (VN) 77001987701662

,

0304207768 Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Vĩnh Thành Hai 5126840

,

0305526252 DNTN Sinh Phú 42634054263405

,

0302382940-003 Chi Nhánh CTy TNHH Văn Phòng Phẩm Bút Bi Bến Nghé 0781932001

,

2300100633 Công ty kim Long (TNHH) 0241831301

,

1300441254 DNTN Xăng dầu Đặng Văn út 075858574

,

3700912712 Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ May Bình Minh

,

3701842169 Công Ty TNHH Một Thành Viên Lâm Khải Hưng

,

3702019078-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Minh Pháp

,

3601594402-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Nông Trại Xanh 0563541541

,

1800576193 Trạm Thuỷ Lợi Huyện Vĩnh Thạnh

,

1801333468 Công Ty TNHH Nông Sản Hòa Hợp 0918390278

,

0401417640 Công Ty TNHH Kết Cấu Thép & Xây Dựng Phan Kha 0511368552705113685528

,

6001297234 Doanh Nghiệp Tư Nhân Lý Mười

,

3600758111 Cty TNHH Công Nghiệp KAIFA Việt Nam 061983381

,

0500469015 Công ty TNHH Hoàng Lương 826740

,

0102253546 Công ty TNHH Cơ khí Sơn Huy 5810059

,

0500572277 Công ty TNHH quảng cáo và dịch vụ tin học Hoàng Anh

,

0102677087 Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Thu 1782

,

0103542621 Công ty TNHH một thành viên sản xuất kim khí Trung Nguyên

,

0104104388 Văn Phòng Con Nuôi Nước Ngoài COW Việt Nam tại Thành Phố Hà Nội 0983969526

,

0106308404 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thú Y 3t 0988326611

,

0107530754 CôNG TY TNHH NộI THấT Và THươNG MạI CHâU PHONG

,

0800776673 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thuận An 0320382699903203938012

,

0800917275 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ Bufico 043203850883

,

5400465224 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Thịnh An 01674325107

,

0900192618 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Khanh 0321942959942037

,

6100961329-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Hồng Đăng Kon Tum Tại Konplong

,

5800536078 Công Ty TNHH Đại Phát Hùng 0908859536

,

0310712487 Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Ngọc Minh Long 0938343384

,

1101609858-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiều Phượng Long An

,

4400533708 Văn Phòng Luật Sư Huy Hoàng 3819677

,

3100316926 Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Phúc Lợi 052515515

,

4000999685 Cơ sở giáo dục Mầm Non Tư Thục Hướng Dương

,

4300345309 Sở Thông Tin Và Truyền Thông Tỉnh Quảng Ngãi 711570711577

,

3200372988 Trường Tiểu Học Trung Sơn Số 1 884265

,

0312055276-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Nha Khoa Pro Đông Phương-Trung Tâm Nha Khoa Quốc Tế

,

1000349811 Bệnh viện Đại học Y Thái Bình 036844096036838545

,

3500805907 Công ty TNHH Kỹ Thuật - Thương Mại Gia Khánh 064596879

,

5200470668 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng giao thông Đông Đô 0293860909

,

0305792889 Công Ty TNHH Thiết Kế In ấn Quảng Cáo Bảo Ngân 0916089322

,

0309863957 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Đồng Thuận 3845455138454551

,

0310181853-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Đại Nguyên

,

0311371818 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sáng Tạo Xanh

,

0312107728 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Khách Sạn Nguyễn Hoàng Yến

,

0311182497-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Sucar - Cửa Hàng Thái Hà 08397566890839756698

,

0312272640 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Minh Nguyên 0835888245

,

0313704646 Công Ty TNHH Unitec Solution Việt Nam 08628875880862887599

,

0107546497 CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ VậN CHUYểN MINH CHâU

,
Loading...