Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 0312939109

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0048 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Gifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/24 - Trang số 1/2

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

0302102819 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệp Thành 8757130

,

0302124139 Cty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Thương Mại Vạn Hoàng

,

0302671999 Cty TNHH Phú Vinh 9872706

,

0302875738 Cty TNHH Thiết Kế BEE 89807288980728

,

0302922272 Cty TNHH Thực Phẩm Tre Xanh 9318429

,

0303173643 Công Ty TNHH Tân Minh Châu 8321382

,

0305162291 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Điện Cơ Thành Nguyên 08626459740862646974

,

0305618150 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Ngân Việt

,

1900136622-013 Cửa hàng xăng dầu phường 7 0781822549

,

2400743814 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoan Ngà 0979447122

,

3700769290 Công Ty TNHH Hưng Lộc 0650351186106503511461

,

3701659501 Công Ty Cổ Phần Vương Hoàng Phát

,

3702349340 Công Ty TNHH Đấu Giá Bình Dương 0908005933

,

3400779403 Công Ty TNHH TM DV & SX Bao Bì Thành Công 0982170424

,

0400672302 Công ty TNHH RECOM 0905626708

,

0401487912 Công ty TNHH Bao bì Nước giải khát Crown Đà Nẵng 374009137400943740090

,

0401535080 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Giao Thông Khai Thịnh 05113757228

,

0305826827-001 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Mộc Thủy - Chi Nhánh Đà Nẵng 01262337553

,

5600209330 Trường THCS luân giói

,

5600234520 Trường Mầm non Tênh Phông

,

3601022317 Công Ty TNHH Thịnh Phong 06139914790613991499

,

3601034577 Cty TNHH JEONG SAN VINA 0618890356

,

3603178133 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đại Dương Xanh 0938012479

,

3603293400 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Thanh Vân 0908354278

,

0101186985 Công ty TNHH thương mại bảo khánh 7221437048782837

,

0101277865 Công ty TNHH in và thương mại Hoàng Linh 7322777

,

0101500760 công ty cổ phần vận tải và du lịch Việt Hà 385495420903227366

,

0101765100 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu đầu tư thương mại công nghệ mới

,

0105018903 Công ty cổ phần 118

,

0105829813 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại Thiên Thăng 0965607016

,

0106515263 Công Ty TNHH An Trạch Phúc 09132213090438736

,

0106953323 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Dn

,

0200577757 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hô Toàn 0313880126

,

6300268986 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thức ăn Chăn Nuôi Eco 0917393939

,

4200769544 Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3 058599912

,

1101268005 DNTN Thương Mại Trần Thanh Hiền

,

2901636436 Công Ty TNHH Xd Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Kim Vân Thân 0943429999

,

2600943144 Công Ty TNHH Chè Tân Bình 091858158609849

,

0100114120-001 Chi nhánh Công ty TNHH MTV BIOSEED Việt Nam tại Tây Ninh 066853324

,

1000333025 XN Dệt may Nam Thành (DNTN) 036861578

,

4600203471 Phòng Tư pháp Đồng hỷ 820563

,

3500772602 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Tiễn 064586081064856081

,

0310099944 Trường Tiều Học Nguyễn Huệ 1

,

0310499967 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thế Giới âm Nhạc

,

0311036746 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Gia Hy

,

3701813785-004 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dương Quang Tử

,

0312856050 Công Ty TNHH Thương Mại Sg Hồng Phong

,

0313443514 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Giải Trí Nguyễn Huỳnh 0976928226

,

0313503139 Công Ty TNHH Công Nghệ Biển Xanh Việt Nam

,
Loading...