Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 1100104734-076

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0054 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Gifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/24 - Trang số 1/2

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

0301945012 Cty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Thành Công

,

0302288521 Cty TNHH Cơ Khí Và Xây Dựng Trung Nam 8957271

,

0302461889 Cty TNHH Dịch Vụ Giám Định Phương Đông 5886318

,

3700575665-001 Chi Nhánh Cty TNHH Công Nghiệp Dae You Vina 71964467196445

,

2300886858 Công Ty CP Sản Xuất Và Thương Mại Gốm Sứ Luy Lâu 02413810008

,

3700791715-008 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kho Vận Petec - Chi Nhánh Bình Dương

,

3702191706 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Vận Tải & Phát Triển Làng Nghề

,

3702410637 Công Ty TNHH Thành Gia Tiến

,

4100289329 UBND Xã Bình Hoà 880497

,

1801184897 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Kim Gia Thành

,

0400518452 Doanh nghiệp tư nhân Duy Linh 893351

,

3601599270 Công Ty TNHH Phan Lê 0612608654

,

3603082865 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khí Xanh 0932149739

,

0102393889 Công ty Cổ phần Công nghệ tự động hoá AUTOSMART 2922882

,

0104576172 Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ và dịch vụ thương mại tổng hợp IVICORP

,

0105286878 Công Ty Cổ Phần Vinachance

,

0105562165 Công ty TNHH công nghệ và dịch vụ kỹ thuật DTL 04355658940435565893

,

0105762069 Công Ty TNHH Cỏ Nhân Tạo Vinagrass

,

0105798097 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Hà Thành

,

0106238309 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Hoa Liên 0989139999

,

0106340648 Hợp tác xã dịch vụ thương mại Miền Đông

,

0106570923 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Trang Sức Tín Nghĩa 0438637308

,

0106819462 Trịnh Lương Huyền

,

3000333780 Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Thiên 039858792

,

0800851803 CôNG TY TNHH XâY DựNG THIêN Vũ 0985107778

,

5400455716 Trường trung học cơ sở xã Phúc Sạn

,

1700788074 Trường Mẫu Giáo Thị Trấn Hòn Đất 0773841342

,

4201447204 Công Ty TNHH Tin Học Rom

,

4900221143 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đá Thượng Thành 02538212090253821459

,

5801141298 Công Ty TNHH Đông Hoành 06336586890633657689

,

1100187427 Phòng Địa chính Huyện Đức Huệ 854105

,

1101793124 Công Ty TNHH XD - TM - DV Huyền Trân

,

4300670443 Văn Phòng Luật Sư Quang Vinh 3830024

,

3901172070 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Thương Mại Hoàng Nam Việt 0909610304

,

1201057833 Công Ty TNHH Trường Tuấn

,

5000306124 Hội cựu chiến binh Huyện Hàm Yên ( đơn vị nộp hộ )

,

1001095197 Công Ty TNHH Kyosei Việt Nam 0987510888

,

4601123317 Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Bằng Lăng 0280384507702803845452

,

2802182245 Công Ty TNHH Thương Mại Cường Giang 0912133183

,

2500210947 Công Ty TNHH Xây Dựng Trung Thành Vĩnh Phúc 02113867443

,

2500512063 Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Và Xây Dựng Phú Cường 0989554275

,

3500745528 Công Ty Cổ Phần Cam Ly 06437815230643781433

,

0310086455 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Tùng Hiên 0822106378

,

0310913521 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Vimec 3865516638659052

,

0312387095 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Lộc Vĩnh Ký 0909981070

,

0312586189 Công Ty TNHH Mw Archstudio

,

0312637570 Công Ty TNHH Truly Việt Nam

,

0313757454 Công Ty TNHH Mật Ong Phúc Tùng

,

0313813282 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Sản Xuất Dịch Vụ Sơn Tâm Nguyên

,
Loading...