Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 3800380719

Hồ sơ công ty Xã Gia Lập Huyện Gia Viễn Ninh Bình

Tìm thấy 34 kết quả (0.0056 giây)


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2700826451

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 30/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Đường 477, Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG Và PHáT TRIểN THàNH AN

Mã số thuế: 2700825779

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 26/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Sào Long - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Nghuyên Tiến

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Cao Việt Anh

Mã số thuế: 2700823267

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 08/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Đường 477, Thôn Tân An - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Hoàng

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Kinh Doanh Tân Nguyên Phát

Mã số thuế: 2700813565

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 06/01/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lãng Nội - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Vân Ninh Bình

Mã số thuế: 2700794584

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/12/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Xuân Đài - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Ninh Sơn

Mã số thuế: 2700793887

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 26/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân An - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Vận Tải Minh Hưng Nb

Mã số thuế: 2700793904

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 26/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đường 477, Thôn Tân Long Mỹ - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Vận Tải An Sơn

Mã số thuế: 2700792259

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 12/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm Long Vân, Thôn Sào Long - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Phát Toàn Lộc

Mã số thuế: 2700782395

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 30/03/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đội 4, Thôn Lãng Nội - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Công Trạng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Vĩnh Dương

Mã số thuế: 2700782268

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 24/03/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đội 4, Thôn Lãng Nội - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Vĩnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Xây Dựng Bảo Toàn

Mã số thuế: 2700706563

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 09/02/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lãng Nội - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Phạm Minh Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Và Hạ Tầng Kỹ Thuật Số 33

Mã số thuế: 2700665797

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 28/01/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lãng Nội - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Quang

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Lâm Sản Đức Tài

Mã số thuế: 2700664391

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 08/01/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lãng Ngoại - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Hiếu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Tư Nông Nghiệp Hồng Hà

Mã số thuế: 2700640305

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 01/05/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Sào Long - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Đắc Tăng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Thanh-Gia Lập

Mã số thuế: 2700639388

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 18/04/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân An - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Xu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Chế Biến Lâm Sản Hoài Nam

Mã số thuế: 2700629132

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 03/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lãng Ngoại - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Trần Văn Giáp

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Cây Xanh Hoàng Hiếu

Mã số thuế: 2700629044

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 02/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lãng Nội - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Hiếu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Đoàn Lâm

Mã số thuế: 2700587838

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 18/11/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Đội 2, thôn Bình Minh - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đoàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH MTV lâm sản á Châu

Mã số thuế: 2700576272

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 30/07/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lãng Ngoại, xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH MTV xây lắp và dịch vụ Hoàn Hảo

Mã số thuế: 2700552151

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 24/12/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân An - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng

Điện thoại: N/A


0302255484 Cty TNHH Hằng Tín 83579808357980

,

0302270027 Cty TNHH Du Lịch Thương Mại Sông Giang

,

0302671999 Cty TNHH Phú Vinh 9872706

,

0303168097 Công Ty TNHH Intervet Việt Nam 3910984539118638

,

0303676439 Cty Cổ Phần Dịch Vụ - Thương Mại - Xây Dựng Hỷ Địa 99738438475511

,

0304659588 Cty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Tư Vấn Quảng Cáo Sen Bạc 0985000100

,

0303350814-002 Chi Nhánh Cty Cổ Phần Tài Chính Đầu Tư Xây Dựng Chu Việt - Trung Tâm Kinh Doanh Miền Nam

,

0305355328 Cty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Gỗ Tiến Đạt 7306397

,

0305671330 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Môi Trường Nước Quốc Tế

,

2300208637 Công ty Mỹ Lan (TNHH) 860305

,

2300344823 Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh 02418131150241874427

,

4101212181 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Chan Hòa 05638336580563833658

,

1801284482 Công Ty TNHH MTV TM-DV-SX Ocalo 0938416699

,

1801334937 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Khải Dương Anh 0917495080

,

0400359788 Công ty TNHH Minh Tân 091401116

,

3600266134 Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Long thành 061844279844284

,

3601831131 Công ty CP Cáp & Vật Liệu Viễn Thông 0835122921

,

3603116514 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Đức Trung 091917618609631

,

0101478628 Công ty TNHH giải pháp kinh doanh Đông Dương 5581692

,

0101990466 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Long Khánh 2662937

,

0103987645 Công Ty TNHH Tiền Phong Việt Nam

,

0105348789 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Nhựa Đại Hoàng Anh 0949328877

,

3001033148 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Xuân Hà 0974748888

,

0801176679 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hào Phát 69 097851211203203591212

,

0200663886 Công ty cổ phần thương mại vận tải và xây dựng ASC 761421

,

3301563869 Công Ty TNHH Điện ảnh Và Truyền Thông Khánh An 0913523943

,

1700350883 DNTN Cơ Sở KTHS Thành Thật 817116

,

5800594785 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Ngọc Phú 0633866315

,

5801253065 Công Ty TNHH Nông Trại Việt Lạc 0909342323

,

0600652430 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Giao Thuỷ

,

2700551077 Công Ty TNHH Đình Phúc 0987240222

,

2700558925 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiệp Phong 0928897799

,

2901621140 Công Ty TNHH In ấn - Quảng Cáo Ngọc An 0912591253

,

3101013138 Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Cft 0523965999

,

1200116123 DNTN Khánh Lộc 894088

,

5000216706 Công ty TNHH Cát Tường 027835363

,

1000891502 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Minh Huân Thái Bình 09831308070363641608

,

1001099610 Công Ty TNHH Dịch Vụ Lâm Hoàng Minh

,

2500524929 Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Mạnh Linh 0966046990

,

5200791164 Đội thuế vùng ngoài - thị trấn nông trường Trần Phú

,

0306209009 Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Vĩ Trung 38768832

,

0310311252 Cty TNHH Hợp Tác Phát Triển Đan Việt

,

0311107531 Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển & Quản Lý Dự án Hạ Tầng Giao Thông Cửu Long 08384100880838411872

,

0311068071-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nguyên Huỳnh Ngô

,

0311890570 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Bạch Dương

,

0312293263 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Hùng Thịnh

,

0312356474 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quang Nhật Khang 0908406370

,

0312146519-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiến Trúc O 0913978792

,

0312621355 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Tân Hữu Long 0906993213

,

0313079230 Công Ty TNHH Lotus Beauty Lounge 0866853933

,
Loading...