Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 0106115804

Hồ sơ công ty Xã Gia Lập Huyện Gia Viễn Ninh Bình

Tìm thấy 34 kết quả (0.0052 giây)


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2700826451

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 30/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Đường 477, Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG Và PHáT TRIểN THàNH AN

Mã số thuế: 2700825779

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 26/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Sào Long - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Nghuyên Tiến

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Cao Việt Anh

Mã số thuế: 2700823267

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 08/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Đường 477, Thôn Tân An - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Hoàng

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Kinh Doanh Tân Nguyên Phát

Mã số thuế: 2700813565

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 06/01/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lãng Nội - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Vân Ninh Bình

Mã số thuế: 2700794584

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/12/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Xuân Đài - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Ninh Sơn

Mã số thuế: 2700793887

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 26/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân An - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Vận Tải Minh Hưng Nb

Mã số thuế: 2700793904

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 26/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đường 477, Thôn Tân Long Mỹ - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Vận Tải An Sơn

Mã số thuế: 2700792259

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 12/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm Long Vân, Thôn Sào Long - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Phát Toàn Lộc

Mã số thuế: 2700782395

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 30/03/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đội 4, Thôn Lãng Nội - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Công Trạng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Vĩnh Dương

Mã số thuế: 2700782268

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 24/03/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đội 4, Thôn Lãng Nội - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Vĩnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Xây Dựng Bảo Toàn

Mã số thuế: 2700706563

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 09/02/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lãng Nội - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Phạm Minh Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Và Hạ Tầng Kỹ Thuật Số 33

Mã số thuế: 2700665797

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 28/01/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lãng Nội - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Quang

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Lâm Sản Đức Tài

Mã số thuế: 2700664391

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 08/01/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lãng Ngoại - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Hiếu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Tư Nông Nghiệp Hồng Hà

Mã số thuế: 2700640305

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 01/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Sào Long - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Đắc Tăng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Thanh-Gia Lập

Mã số thuế: 2700639388

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 18/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân An - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Xu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Chế Biến Lâm Sản Hoài Nam

Mã số thuế: 2700629132

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 03/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lãng Ngoại - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Trần Văn Giáp

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Cây Xanh Hoàng Hiếu

Mã số thuế: 2700629044

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 02/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lãng Nội - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Hiếu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Đoàn Lâm

Mã số thuế: 2700587838

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 18/11/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Đội 2, thôn Bình Minh - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đoàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH MTV lâm sản á Châu

Mã số thuế: 2700576272

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 30/07/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lãng Ngoại, xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH MTV xây lắp và dịch vụ Hoàn Hảo

Mã số thuế: 2700552151

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 24/12/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân An - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng

Điện thoại: N/A


0302953048 DNTN Thiện Phú

,

0303515223 Cty TNHH Dịch Vụ Viễn ánh

,

0301446831-004 Chi Nhánh Công Ty TNHH Hệ Thống Người Mẫu

,

0305590064 Cty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Cao Phan 40113514011351

,

4700188805 Ban quản lý dự án đầu tư- XDCB 0281386429202813864292

,

1300360485 Trường THPT Đoàn Thị Điểm 075877718

,

3701400178 Công Ty TNHH TM-DV Nguyên Tuấn

,

0305370277-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Kỹ Thuật - Đo Đạc Và Môi Trường Việt Ma Lay

,

4101009366 Ban Bồi Thường , Giải Phóng Mặt Bằng Và Tái Định Cư 3820957,3820965

,

3800437919 DNTN Hồ Ngọc

,

6001516581 Công Ty TNHH Quy Hoạch Khảo Sát Thiết Kế Nông Lâm Nghiệp Đắk Lắk 09350205860977629

,

3603012498 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thịnh Đức Phát

,

0101494299 Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Hoàng Minh

,

0101773694 Công ty TNHH phát triển nông nghiệp bền vững

,

0102001690 Công ty TNHH giải pháp phần mềm quản lý ISOFT 6887663

,

0102903025 Công ty cổ phần giải pháp công nghệ trắc địa 77553167755317

,

0103959246 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Icc Việt Nam 09797138050436525637

,

0104262176 Công ty cổ phần dịch vụ BTN

,

0106617265 Công Ty Cổ Phần Quản Lý Đầu Tư Và Tư Vấn Phát Triển Nhà Hà Nội 0983692334

,

0106652460 Công Ty TNHH Nội Thất Xanh Hải Dương 0984837868

,

1700418556-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Phú Nghĩa - Khách Sạn Hải Len 0773913556

,

4200434763 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thắm 0583850298058850298

,

5300423100 Công ty TNHH 1TV kính mắt Bình An 0979886389

,

5801251396 Ban Quản Lý Dự án Sáng Kiến Khu Vực Ngăn Chặn Sốt Rét Kháng Thuốc Artemisinin Tỉnh Lâm Đồng 06338183670633827512

,

1101468981 Công Ty TNHH Năm Hiệp 07238713180723633739

,

2700546278 Công Ty TNHH Một Thành Viên An Khang 03036106000912

,

2901799423 Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Phước Nghĩa

,

2600304250 Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp 0210381821302103854937

,

5700496054-003 Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Trí Lực 0333886145

,

3200114200 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhật ánh 05338612550533861255

,

0401493680-007 Văn Phòng Đại Diện Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Hợp Tác Quốc Tế Daystar Tại Tỉnh Quảng Trị 0533797779

,

1200524732 Công Ty TNHH Sản Xuất-Dịch Vụ-Thương Mại T & P 0733887548

,

4601100006 Công Ty TNHH Tm Và Dv Thiên Lộc Thái Nguyên 0280373730902803837309

,

4601191155 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Tnc Thái Nguyên 0913668643

,

2801579664 Công ty cổ phần Minh Đạt

,

2100390371 Công Ty TNHH Toàn Cầu 0919453861

,

1500372953 Doanh Nghiệp Tư Nhân Châu Hương 0703776094

,

0310075767 Cty TNHH MTV Hàng Hải Và Thương Mại Đại Dương Xanh

,

0310332929-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mạnh Phát Thảo - Kho Hàng 0837827236

,

0309906738-001 Chi Nhánh Cty TNHH Thương Mại Thiêm Thành

,

0310994087 Công Ty TNHH Bds Lucky 0938605979

,

0311346480 Công Ty TNHH Nhà Hàng Tiệc Cưới Hội Nghị Thành Thành Đạt 0837224524

,

0312216332 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nhang An Lộc 08389572380838957239

,

0312329103 Công Ty TNHH Một Thành Viên áo Cưới Đại Thanh Phương

,

0312853772 Công Ty TNHH Nhà Hàng Cao Nguyên 090695734954085099

,

0312905974 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Savitour 0974247879

,

0313052207 Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Dịch Vụ Công Nghệ An Gia Phát 0862965535

,

0313760827 Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Steiner Việt Nam

,

0313830993 Công Ty TNHH Nhật Nguyệt Quang

,
Loading...