Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 1900449488

Hồ sơ công ty Xã Gia Lập Huyện Gia Viễn Ninh Bình

Tìm thấy 34 kết quả (0.0046 giây)


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2700826451

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 30/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Đường 477, Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG Và PHáT TRIểN THàNH AN

Mã số thuế: 2700825779

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 26/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Sào Long - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Nghuyên Tiến

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Cao Việt Anh

Mã số thuế: 2700823267

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 08/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Đường 477, Thôn Tân An - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Hoàng

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Kinh Doanh Tân Nguyên Phát

Mã số thuế: 2700813565

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 06/01/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lãng Nội - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Vân Ninh Bình

Mã số thuế: 2700794584

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/12/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Xuân Đài - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Ninh Sơn

Mã số thuế: 2700793887

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 26/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân An - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Vận Tải Minh Hưng Nb

Mã số thuế: 2700793904

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 26/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đường 477, Thôn Tân Long Mỹ - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Vận Tải An Sơn

Mã số thuế: 2700792259

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 12/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm Long Vân, Thôn Sào Long - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Phát Toàn Lộc

Mã số thuế: 2700782395

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 30/03/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đội 4, Thôn Lãng Nội - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Công Trạng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Vĩnh Dương

Mã số thuế: 2700782268

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 24/03/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đội 4, Thôn Lãng Nội - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Vĩnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Xây Dựng Bảo Toàn

Mã số thuế: 2700706563

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 09/02/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lãng Nội - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Phạm Minh Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Và Hạ Tầng Kỹ Thuật Số 33

Mã số thuế: 2700665797

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 28/01/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lãng Nội - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Quang

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Lâm Sản Đức Tài

Mã số thuế: 2700664391

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 08/01/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lãng Ngoại - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Hiếu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Tư Nông Nghiệp Hồng Hà

Mã số thuế: 2700640305

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 01/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Sào Long - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Đắc Tăng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Thanh-Gia Lập

Mã số thuế: 2700639388

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 18/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân An - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Xu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Chế Biến Lâm Sản Hoài Nam

Mã số thuế: 2700629132

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 03/02/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lãng Ngoại - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Trần Văn Giáp

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Cây Xanh Hoàng Hiếu

Mã số thuế: 2700629044

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 02/02/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lãng Nội - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Hiếu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Đoàn Lâm

Mã số thuế: 2700587838

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 18/11/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Đội 2, thôn Bình Minh - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đoàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH MTV lâm sản á Châu

Mã số thuế: 2700576272

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 30/07/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lãng Ngoại, xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH MTV xây lắp và dịch vụ Hoàn Hảo

Mã số thuế: 2700552151

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 24/12/2009 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân An - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng

Điện thoại: N/A


0303023743 DNTN Anh Luân 7961255

,

0303398196 Cty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Và Phát Triển Văn Hoá Việt Mỹ ý 9325819

,

0303800157 Công Ty TNHH Thiết Bị Nặng Tất Hồng 3547071035470709

,

0304851161 Cty TNHH Dịch Vụ Thái Lan 9892519

,

1601883471 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sáu Bé Vĩnh Hòa 0916414142

,

1300988826-001 Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Sản Hoàng Tuấn 09455011040753670000

,

3702390564 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Xây Dựng Hải Giang

,

3702446432 Công Ty TNHH Huang Chou International

,

3400515270 Trường Mẫu giáo Tân An 2 062219280

,

3400903682 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhà Hàng Đặc Sản Miền Tây 06238356680623833785

,

4800237728 Trường Trung học phổ thông Trùng Khánh

,

1801220351 Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Văn Dũng

,

1801470288 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông Atc

,

0401542391 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thực Phẩm Chức Năng Minh Khuê 0511376108605113761086

,

6400289066 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Đăng Generation 0907811703

,

3603362566 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Triết Giang Phát 0938698641

,

5900636728 Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

,

0101227769 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Đông nam á 9783445

,

0102147650 Trường trung học phổ thông dân lập Trần Quang Khải 8616764

,

0102320545 Công ty Cổ phần truyền thông Quảng Cáo PROCOM

,

0304392937-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Dầu Khí Hà Bắc Tại Hà Nội

,

0106663247 Công Ty TNHH Nst Việt Nam

,

0200791197 Công ty trách nhiệm hữu hạn Vinh Đạt

,

0201613976 Công Ty TNHH Hoàng Mai Xanh Hải Phòng 0313612608

,

3300757332 Trường Tiểu học Thuỷ Xuân 0543826845

,

0900302807 Công ty TNHH chế phẩm nhựa Liên Hưng - Việt Nam 0916078188

,

1701115850 Công Ty TNHH 01 Thành Viên Dũng Bảo 0773812009

,

4200761111 Công ty TNHH Một thành viên Thanh Doanh 058774534058214007

,

5800465003 Công An Phường 3 TP Đà Lạt

,

0600619384 Trường Tiểu học Nam Tiến 919026

,

4500494957 Công Ty TNHH Cá Cơm Cà Ná 0915152028

,

4000601336 Trường Mẫu giáo ánh Dương

,

3200470537 Công Ty TNHH Một Thành Viên Khoa Hồng 3550523

,

2200676007 Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Hữu Nghiệp 0793815555

,

2801411710 Trường mầm non Đông Lĩnh 0372242604

,

2801703054 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Trang Thành Phát 0373854532091671203733724990

,

1500700403 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm - Dv Vĩnh Xuân 0933855788

,

0300858790 DNTN Khách Sạn Ngôi Sao Hồng Ngọc

,

0309492879 HợP TáC Xã VT DV DL SàI GòN ( NGUYễN THị THANH )

,

0310038081 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch ánh Dương Xanh

,

0303462927-001 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Quê Hương Liberty - Khách Sạn Liberty Saigon Greenview 38369522

,

0301339798-003 Chi Nhánh Cty Cổ Phần Hiệp Đạt

,

0311000355 Công Ty TNHH Vĩnh Cửu Kim Sơn

,

0311224718 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuất Nhập Khẩu Mỹ Phẩm Việt Tiến 0862695564

,

0303150325-005 VPĐD Cty TNHH Việt Thái Quốc Tế

,

0312360223 Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Phú Tấn

,

0312970437 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Và Vận Tải Chí Tín

,

0302484406-001 Chi Nhánh Trung Tâm Tư Vấn Và Đào Tạo Ctm - Công Ty TNHH Chứng Nhận Atqm

,

3702489683 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI KHảI VIệT

,
Loading...