Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 0313334032

Hồ sơ công ty Xã Phổ Thạnh Huyện Đức Phổ Quảng Ngãi

Tìm thấy 34 kết quả (0.0032 giây)


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Lâm Thủy Sản Vạn Phát

Mã số thuế: 4300794696

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 19/02/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Xóm 1- thôn Tân Diêm- Xã Phổ Thạnh- Huyện Đức Phổ- Tỉnh Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tướng

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Nhất Tâm

Mã số thuế: 4300760947

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 15/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn La Vân - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Đào Thị Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thủy Sản Nguyên Khôi

Mã số thuế: 4300738684

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 26/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Võ Hữu Nguyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Hưng Nguyễn

Mã số thuế: 4300722042

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 20/10/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạnh Đức - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Quang

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Minh Duyên

Mã số thuế: 4300719956

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 29/08/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Diêm - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Bạch Ngọc Vũ Huy

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Linh Thư

Mã số thuế: 4300714919

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 09/06/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By 2 - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Văn Thị Minh Thư

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Thiên Chí

Mã số thuế: 4300713591

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By I - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Đà

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Xuân Thiệu

Mã số thuế: 4300713619

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By II - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thiệu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Kim Mỹ Hoa

Mã số thuế: 4300713707

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn La Vân - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Cao Thị Bích Kiều

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Thủy Hưng

Mã số thuế: 4300713697

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By I - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Ngọc Sâm

Mã số thuế: 4300713672

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By II - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Ngọc Chương

Mã số thuế: 4300713658

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By I - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Dương Văn Vương

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Khánh Đạt

Mã số thuế: 4300713640

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By I - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Cúc

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Ngọc Vỹ

Mã số thuế: 4300713633

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By I - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Võ Tấn Vỹ

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Dũng Tường

Mã số thuế: 4300713626

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By II - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Tường

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp Tác Xã Dịch Vụ và Khai Thác Hải Sản Xa Bờ Xã Phổ Thạnh

Mã số thuế: 4300712693

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 12/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thạch By 1 - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Phan Hiển

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Bé Hạt

Mã số thuế: 4300706410

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/01/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By 1 - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Võ Thị Bé

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xăng Dầu Ngọc ánh

Mã số thuế: 4300673282

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 22/07/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch Bi - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc ánh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Thanh Mai

Mã số thuế: 4300616580

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 06/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By I - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Lê Thị Mai

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Cơ Khí Tàu Thuyền - Dịch Vụ Tổng Hợp Sa Huỳnh

Mã số thuế: 4300615675

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 25/08/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thạch By 1 - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Lương Thị Hương Lan

Điện thoại: Xem chi tiết


Kết quả từ 0 đến 20/34 - Trang số 1/2

Hồ sơ công ty Xã Phổ Thạnh Huyện Đức Phổ Quảng Ngãi Liên quan

0304805623 Doanh Nghiệp TN Khách Sạn Toàn Cảnh 01254254583

,

0305036628 Cty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Minh Khuê

,

2300761802 Trường mầm non Quế Tân 02413615337

,

3700476488 Công Ty TNHH Công Nghiệp WELL - FAST 06507110910650711093

,

3800908893 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Linh

,

3401105693 Công Ty Cổ Phần Vn238

,

0100931299-006 Công ty bảo hiểm BIDV Đà Nẵng 38658033865804

,

0400607938 Công Ty TNHH Sản Xuất- Thương Mại Và Dịch Vụ Phước Nhân 05113500161372183500162

,

0101195348 Công Ty Cổ phần môi giơí bảo hiểm việt quốc 928482866

,

0101292158 Công ty TNHH vạn hoa Anh Đức 8768329

,

0101394689 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thương Mại Mỹ Kinh 82557268269159

,

0102291220 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Hoàn 0915837769

,

0303134517-003 Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhôm Thép Quang Minh Tại Hà Nội 04365035820436503582

,

0104233175 Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Tuấn Thành

,

0104361240 Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Quản Lý Trực Tuyến Omt 04355377960435537797

,

0104808828 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Công Nghệ Limn

,

0104901834 Công ty cổ phần công nghệ thông tin và truyền thông HTN 0914971259

,

0105171161 Công Ty TNHH Cơ Nghiệp Quốc Trạng

,

0106097136 Công Ty TNHH Gia Dụng Cao Cấp Việt Nhật

,

0106264958 Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Đẳng Cấp Việt Nam 0994563116

,

0106475701 Công ty liên doanh Khách Sạn TNHH Hà Nội HOTEL 04384522700438459209

,

0107004279 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tuấn Tâm 01677314589

,

0107349428 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghệ ý Tưởng Mới

,

3001823668 Công Ty TNHH Pb Hoàng Ngân 0914915678

,

0200781897 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Công Nghiệp Tàu Thủy Phà Rừng

,

0201192291 Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Hoàng Phương

,

5400192062 UBND xã Tân Pheo Huyện Đà Bắc

,

0900619723 Công Ty TNHH Tuấn Khang 098302021903216

,

0900740198 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tuấn Anh Yến 0977177621

,

1700415918 DNTN Khách Sạn Lữ Hành Phan ái Kim 846157

,

4900372576 PHòNG GIAO DịCH NGÂN HàNG CHíNH SáCH XH- H TRàNG ĐịNH 02538840190253884014

,

4400402046 Công Ty TNHH Chế Biến Hạt Điều Xuất Khẩu T & T 0573851861

,

4400965835 Công Ty TNHH Nhà Máy Phân Bón Thắng Lợi 0983028147

,

0100151161-021 Công Ty Bảo Hiểm Dầu Khí Khu Vực Sông Tiền 073255888

,

1200926431 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Thanh Hồng 073722529

,

1000849444 Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Đông Phương 01676270760

,

1601933281-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Nam Du 0939190086

,

0305779581 Cty Cổ Phần Long Nam

,

0306174677 Cty TNHH Điện Tử Phúc Lộc Tùng 38159965

,

0310279721 Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cát Lộc 0982381928

,

0309612921-001 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Phước An Khang 386250103864264538621814

,

0311651854 Công Ty TNHH Dược Phẩm Trang Nhi

,

0311829456 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phước Thành Lập 08379064700837906470

,

0312105174 Doanh Nghiệp Tư Nhân Gia Công Trang Sức Tài Trâm Anh

,

0312310769 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Linh Đông 08626550200862655020

,

0312897177-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Trò Chơi Điện Tử Happy Fish 0903124154

,

0313574362 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Phạm Trần Gia

,

0313664707-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Ngôi Nhà Hoa Mẫu Đơn

,
Loading...