Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 3702364469

Hồ sơ công ty Xã Phổ Thạnh Huyện Đức Phổ Quảng Ngãi

Tìm thấy 34 kết quả (0.0073 giây)


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Lâm Thủy Sản Vạn Phát

Mã số thuế: 4300794696

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 19/02/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Xóm 1- thôn Tân Diêm- Xã Phổ Thạnh- Huyện Đức Phổ- Tỉnh Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tướng

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Nhất Tâm

Mã số thuế: 4300760947

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 15/07/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn La Vân - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Đào Thị Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thủy Sản Nguyên Khôi

Mã số thuế: 4300738684

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 26/06/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Võ Hữu Nguyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Hưng Nguyễn

Mã số thuế: 4300722042

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 20/10/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạnh Đức - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Quang

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Minh Duyên

Mã số thuế: 4300719956

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 29/08/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Diêm - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Bạch Ngọc Vũ Huy

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Linh Thư

Mã số thuế: 4300714919

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 09/06/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By 2 - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Văn Thị Minh Thư

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Thiên Chí

Mã số thuế: 4300713591

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By I - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Đà

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Xuân Thiệu

Mã số thuế: 4300713619

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By II - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thiệu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Kim Mỹ Hoa

Mã số thuế: 4300713707

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn La Vân - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Cao Thị Bích Kiều

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Thủy Hưng

Mã số thuế: 4300713697

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By I - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Ngọc Sâm

Mã số thuế: 4300713672

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By II - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Ngọc Chương

Mã số thuế: 4300713658

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By I - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Dương Văn Vương

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Khánh Đạt

Mã số thuế: 4300713640

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By I - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Cúc

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Ngọc Vỹ

Mã số thuế: 4300713633

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By I - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Võ Tấn Vỹ

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Dũng Tường

Mã số thuế: 4300713626

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By II - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Tường

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp Tác Xã Dịch Vụ và Khai Thác Hải Sản Xa Bờ Xã Phổ Thạnh

Mã số thuế: 4300712693

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 12/05/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thạch By 1 - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Phan Hiển

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Bé Hạt

Mã số thuế: 4300706410

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/01/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By 1 - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Võ Thị Bé

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xăng Dầu Ngọc ánh

Mã số thuế: 4300673282

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 22/07/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch Bi - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc ánh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Thanh Mai

Mã số thuế: 4300616580

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 06/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By I - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Lê Thị Mai

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Cơ Khí Tàu Thuyền - Dịch Vụ Tổng Hợp Sa Huỳnh

Mã số thuế: 4300615675

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 25/08/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thạch By 1 - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Lương Thị Hương Lan

Điện thoại: Xem chi tiết


Kết quả từ 0 đến 20/34 - Trang số 1/2

Hồ sơ công ty Xã Phổ Thạnh Huyện Đức Phổ Quảng Ngãi Liên quan

3700643347-001 CN DNTN Ngọc Thanh 088124864

,

0304930039 Cty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Phan Trần

,

0305140724 Cty TNHH Thương Mại Trường Toàn

,

1600155991 DNTN Thanh Tân 076857666

,

3700402292 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Nhà Việt 091392949506503730599

,

3701633292 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phạm Ngọc Vinh 0987776964

,

3701644946 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thắng Tân

,

3702403291 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Trọ Phạm Thị Phượng

,

4100267526-004 Đỗ Thị Điệp 848447

,

3400748074 DNTN Bích Phượng 38272493830341

,

2000457897-001 Trung tâm đào tạo giới thiệu việc làm 831823

,

0401433829 Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Du Lịch Tâm Nguyên Phát 0905830047

,

0401630591 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tâm Thiên ân 0905036668

,

0303038203-001 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Hiệp Thắng Lợi - Chi nhánh An Phát

,

3601866977 Công ty CP Phương Anh 0613912337

,

3602402329 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Long Thạch 0613829455

,

3603371539 Công Ty TNHH Tiên Hoàng Phát

,

0100111169-001 Khách sạn Lê Hoa 8439388

,

0101722121 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Giai Hà 55383446418373

,

0103708820 Công Ty TNHH Quân Vũ

,

0104042741 Công ty TNHH Kỷ Nguyên Mới

,

0104255482 Công Ty TNHH Giải Trí Liberty

,

0105638569 Công Ty TNHH Green Life Việt Nam 04375793990989023

,

0106243316 Công Ty TNHH Dịch Vụ Gia Đình Hà Nội

,

0106255689 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Anh Quang 0982219257

,

0107363302 Công Ty TNHH Du Lịch Fantasea Việt Nam 0439380528

,

0106108719-002 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Yoga Việt Nam Tại Hà Tĩnh 0904648948

,

0800282949 Công Ty Cổ Phần Hoài Phát 03203821018

,

3301441765 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Và Xây Dựng Thành Tiến

,

0900988576 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quân Tuyên 0988269347

,

5801286078 Công Ty TNHH Tư Vấn, Thiết Kế Và Xây Dựng Nhà Trẻ 0988212103

,

1100765565 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Như 0723854248

,

1101217723 Công Ty TNHH Thanh Kiều

,

0600144490 Phòng Tài chính - Kế hoạch

,

3100477183 Trường tiểu học số 1 Vạn Ninh 3936306

,

3100979923 Công Ty TNHH Số Học - Trí Tuệ Minh Trí 0972454242

,

4001037024 Trường Phổ Thông Cơ Sở Za Hung

,

5701451056 Trường mầm non Minh Thành 0333686235

,

2800846772-001 Của hàng ăn uống số 02- Hương Sơn

,

0306742979 Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Vận Tải Lê Tuấn 0862810291

,

0309829385 Cty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Thoại Châu

,

0310537570 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Hòa Bình Toàn Cầu 090332077038389213

,

0311044218 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quảng Cáo Bình Bảo

,

0311727694 Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Minh Phương

,

0311956528 Cty TNHH Ong & Ong (NTNN) 3517852635178516

,

0312362823 Công Ty Cổ Phần Veđilai 0839903138

,

0313342918 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Sagen 0967826024

,

0313614061 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kinh Doanh Vận Tải Toàn Tâm

,

0311771799-003 Công Ty TNHH Quản Lý Ca - Chi Nhánh Cali Tower

,
Loading...