Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 3001497132

Hồ sơ công ty Xã Phổ Thạnh Huyện Đức Phổ Quảng Ngãi

Tìm thấy 34 kết quả (0.0033 giây)


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Lâm Thủy Sản Vạn Phát

Mã số thuế: 4300794696

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 19/02/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Xóm 1- thôn Tân Diêm- Xã Phổ Thạnh- Huyện Đức Phổ- Tỉnh Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tướng

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Nhất Tâm

Mã số thuế: 4300760947

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 15/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn La Vân - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Đào Thị Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thủy Sản Nguyên Khôi

Mã số thuế: 4300738684

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 26/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Võ Hữu Nguyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Hưng Nguyễn

Mã số thuế: 4300722042

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 20/10/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạnh Đức - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Quang

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Minh Duyên

Mã số thuế: 4300719956

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 29/08/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Diêm - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Bạch Ngọc Vũ Huy

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Linh Thư

Mã số thuế: 4300714919

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 09/06/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By 2 - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Văn Thị Minh Thư

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Thiên Chí

Mã số thuế: 4300713591

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By I - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Đà

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Xuân Thiệu

Mã số thuế: 4300713619

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By II - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thiệu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Kim Mỹ Hoa

Mã số thuế: 4300713707

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn La Vân - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Cao Thị Bích Kiều

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Thủy Hưng

Mã số thuế: 4300713697

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By I - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Ngọc Sâm

Mã số thuế: 4300713672

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By II - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Ngọc Chương

Mã số thuế: 4300713658

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By I - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Dương Văn Vương

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Khánh Đạt

Mã số thuế: 4300713640

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By I - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Cúc

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Ngọc Vỹ

Mã số thuế: 4300713633

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By I - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Võ Tấn Vỹ

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Dũng Tường

Mã số thuế: 4300713626

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By II - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Tường

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp Tác Xã Dịch Vụ và Khai Thác Hải Sản Xa Bờ Xã Phổ Thạnh

Mã số thuế: 4300712693

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 12/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thạch By 1 - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Phan Hiển

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Bé Hạt

Mã số thuế: 4300706410

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/01/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By 1 - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Võ Thị Bé

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xăng Dầu Ngọc ánh

Mã số thuế: 4300673282

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 22/07/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch Bi - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc ánh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Thanh Mai

Mã số thuế: 4300616580

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 06/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By I - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Lê Thị Mai

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Cơ Khí Tàu Thuyền - Dịch Vụ Tổng Hợp Sa Huỳnh

Mã số thuế: 4300615675

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 25/08/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thạch By 1 - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Lương Thị Hương Lan

Điện thoại: Xem chi tiết


Kết quả từ 0 đến 20/34 - Trang số 1/2

Hồ sơ công ty Xã Phổ Thạnh Huyện Đức Phổ Quảng Ngãi Liên quan

0303188791 Cty TNHH Cơ Khí Vĩnh Hưng Tiến 7718605

,

0303197179 Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ OSP

,

1601007153 Dương Anh Vũ

,

1601437886 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Thành 0763638331

,

2300542864 Công ty TNHH Ngọc Minh 02413863542

,

1300984388 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mỏ Cày Nam 0753843325

,

4100210544 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Hải 09725054580563747226

,

0401754117 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Taroma

,

6001333450 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Ngân Gia Phát 0500387758305003877583

,

4200709312-006 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hiển Vinh Tại Tỉnh Đắk Nông

,

3502007678-003 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghiệp Hóa Chất Mỏ Nam Bộ - Micco Tại Đồng Nai 06139549380613954952

,

3603271686 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dương Phú Đạt 0907311566

,

2500229306 UBND xã Tự Lập 868189

,

0101569219 Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ Hương Giang 7643560

,

0102919219 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ mặt trời đông 046644679

,

0104873143 Công ty TNHH dịch vụ thương mại & tổng hợp Liên Gia

,

0104947620 Công ty TNHH thương mại Hải Đăng Việt Nam

,

0105103725 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nghĩa Linh 0904126088

,

0106292088 Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Minh Tuấn - Khách Sạn Paris Hà Nội

,

0106439615 Công Ty TNHH Ppn Việt Nam

,

0106519701 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Hỗ Trợ Phát Triển Bdic 0435135545

,

0106783840 Công Ty TNHH Sotaville Việt Nam 0936394955

,

0106794578 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nga Anh Phát 0932321826

,

0107026988 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Hợp Tác Quốc Tế New Ways 0462539090

,

0200827340 Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Anh Tuấn

,

0201123435 Công Ty TNHH Vật Tư Thương Mại Vân Nam

,

0201304008 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại & Xây Dựng Minh Phát 03137757450313775745

,

0600675251 Hợp tác xã nông nghiệp Trực Thành

,

2900797776 Công ty cổ phần truyền thông thương mại Nghệ An 0383568775

,

4000104574-004 Xí nghiệp xây dựng và giao thông nông thôn

,

4300699675 Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Hiệp Hoàng Ngân 055365053540905266

,

5500461431 Công Ty Cổ Phần Duyên Khánh 022375222709034

,

1200104343-031 Dương Văn Tuấn

,

1201468470 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Duy Anh 0733849175

,

1000674949 Công ty TNHH thương mại quảng cáo Triều Dương 0363510385

,

4601236857 Công Ty TNHH Thiết Bị Lọc Nước Tuấn Phương 02803854282098812

,

2801409408 Trung tâm y tế huyện tĩnh gia 0373861934

,

3500305911 Cơ Sở PCCC Rạng Đông

,

0300361977-010 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Và Vật Liệu Xây Dựng - Chi Nhánh Thành Phố Vũng Tàu

,

3502285925-001 Chi Nhánh Số 03 - Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Nhà Bè Vt 09377833460

,

0310346167 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Quảng Cáo Gương Mặt Mới

,

0310665572 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Trúc Viên

,

0310704503 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Tradeco 08351008080835100606

,

0310976257 Công Ty TNHH Thương Mại Phú Đại Phát

,

1200947657-001 Chi Nhánh Tp Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Khanh Ngân

,

0312215201-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Giải Trí Iclub 0937399929

,

0312632011 Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Pi 0933668696

,

0311211099-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Phương Linh

,

0106232385-001 Công Ty TNHH Makino Việt Nam - Chi Nhánh Tại Tp Hồ Chí Minh

,
Loading...