Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 0306114759

Hồ sơ công ty Xã Phổ Thạnh Huyện Đức Phổ Quảng Ngãi

Tìm thấy 34 kết quả (0.0033 giây)


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Lâm Thủy Sản Vạn Phát

Mã số thuế: 4300794696

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 19/02/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Xóm 1- thôn Tân Diêm- Xã Phổ Thạnh- Huyện Đức Phổ- Tỉnh Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tướng

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Nhất Tâm

Mã số thuế: 4300760947

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 15/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn La Vân - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Đào Thị Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thủy Sản Nguyên Khôi

Mã số thuế: 4300738684

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 26/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Võ Hữu Nguyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Hưng Nguyễn

Mã số thuế: 4300722042

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 20/10/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạnh Đức - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Quang

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Minh Duyên

Mã số thuế: 4300719956

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 29/08/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Diêm - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Bạch Ngọc Vũ Huy

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Linh Thư

Mã số thuế: 4300714919

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 09/06/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By 2 - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Văn Thị Minh Thư

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Thiên Chí

Mã số thuế: 4300713591

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By I - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Đà

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Xuân Thiệu

Mã số thuế: 4300713619

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By II - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thiệu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Kim Mỹ Hoa

Mã số thuế: 4300713707

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn La Vân - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Cao Thị Bích Kiều

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Thủy Hưng

Mã số thuế: 4300713697

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By I - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Ngọc Sâm

Mã số thuế: 4300713672

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By II - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Ngọc Chương

Mã số thuế: 4300713658

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By I - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Dương Văn Vương

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Khánh Đạt

Mã số thuế: 4300713640

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By I - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Cúc

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Ngọc Vỹ

Mã số thuế: 4300713633

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By I - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Võ Tấn Vỹ

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Dũng Tường

Mã số thuế: 4300713626

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By II - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Tường

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp Tác Xã Dịch Vụ và Khai Thác Hải Sản Xa Bờ Xã Phổ Thạnh

Mã số thuế: 4300712693

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 12/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thạch By 1 - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Phan Hiển

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Bé Hạt

Mã số thuế: 4300706410

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/01/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By 1 - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Võ Thị Bé

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xăng Dầu Ngọc ánh

Mã số thuế: 4300673282

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 22/07/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch Bi - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc ánh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Thanh Mai

Mã số thuế: 4300616580

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 06/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thạch By I - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Lê Thị Mai

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Cơ Khí Tàu Thuyền - Dịch Vụ Tổng Hợp Sa Huỳnh

Mã số thuế: 4300615675

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 25/08/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thạch By 1 - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Đại diện pháp luật: Lương Thị Hương Lan

Điện thoại: Xem chi tiết


Kết quả từ 0 đến 20/34 - Trang số 1/2

Hồ sơ công ty Xã Phổ Thạnh Huyện Đức Phổ Quảng Ngãi Liên quan

0303040636 Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Khải Nam

,

0303217280 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cung ưng Cây Trồng Tân Khoa Nam

,

0304069148 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nam Hưng Nguyên 9307873

,

0304111914 Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hương Giang

,

0304196019 Công Ty TNHH Thiết Bị Và Tư Vấn Hồng Hà 8477354

,

2300241909 Công ty Vương Anh (TNHH) 0912089020

,

2300551668 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hoàng An 02412460868

,

3700754463-002 Nhà Thầu NUTRITIONAL PRODUCTS ASIA PACIFIC

,

0312615351-001 Chi Nhánh Bình Dương - Công Ty TNHH Một Thành Viên Cầm Đồ Hoàng Long 090673791809088

,

3702401093 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đoàn Bảo

,

4100258747 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 47 05635221663522930563522316

,

0313076430-003 Công Ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh Vietstar - Chi Nhánh Cần Thơ 071038106116071038176116

,

0400459454 Công ty TNHH TM - DV Thiên Trung 537910

,

0401202349 Công ty TNHH Thiết Kế Đẳng Cấp 0917666262

,

0401564839 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Quốc Tế Champello 3822596

,

0401691548 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hello Hội An

,

6400001087-005 Nhà Sách Đăk Mil 050740748

,

5900256518 Doanh nghiệp tư nhân Tư Xuân

,

0102742843 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Bình Nga 0919386783

,

0500608759 Trường Trung học cơ sở Hồng Hà

,

0104577338 Công ty cổ phần BND

,

0104689899 Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Hồng 04667463000437618548

,

0900248701-001 Văn phòng đại diện Công ty TNHH công nghiệp MYTEK Hà nội

,

0105170986 Công Ty TNHH Quảng Cáo & Nội Thất Tùng Lâm 0436700481

,

0106208671 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Phát Triển Và Thương Mại Phúc Lâm

,

0106721153 BùI THị LOAN

,

0107140426 Lê Thị Bích Liên

,

0107524535 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN VITRANET

,

3000335499 Công ty TNHH xây dựng Đức Lộc 039857327

,

0200130736 Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng 031840778031592203

,

0200842250 Công ty trách nhiệm hữu hạn Tất Thành

,

0201195334 Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Khí Đình Phong

,

5400423873 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hà Vũ Hb 0942105999

,

1701883595 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Thấm 0919054348

,

5801277806 Công Ty TNHH Hoàng Uyên Linh 0979952995

,

1101738691 Công Ty Cổ Phần Nước Và Môi Trường Bằng Tâm 0723741516

,

2700558957 Công ty TNHH Nguyên Long

,

5000232465 Trường Trung Học Cơ Sở Công Đa

,

4600998718 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Linh Yến 02803647321

,

2801680600 Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Thái An HC

,

1500739778 Trường Tiểu học Bình Phước C 0703937380

,

0309892933 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng An Na

,

0305429805-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Bốn 0839141234

,

0312577233 Văn Phòng Đại Diện Novell Pharmaceutical Laboratories, Pt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh (Indonesia)

,

0312593919 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Bụi Sài Gòn 0918412312

,

0304731065-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thức ăn Nguyên Tố 3823334038233341

,

0312974512 Doanh Nghiệp Tư Nhân Internet Boom

,

0313287978 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Kế Xây Dựng Kỷ Nguyên 0918128136

,

0306388206-003 Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Quà Tặng Pha Lê 091609

,

0313981953 CôNG TY TNHH ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU LộC PHáT

,
Loading...