Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 4201209009

Hồ sơ công ty Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc Quận Bình Tân TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 20 kết quả (0.0019 giây)


Văn Phòng Đại Diện Công Ty At & Besquip (Asia Pacific) Pte Ltd Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313065492

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/12/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô A59/I, Đường Số 7, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Yip Chow Yong

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Vina Foods Kyoei (NTNN)

Mã số thuế: 0311710771

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/04/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Lô A55/II Đường Số 2D KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Hà

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Diana Unicharm - Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc

Mã số thuế: 0100507058-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/04/2006 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: A51/I-A52/I Đường Số 2D KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Đỗ Vũ Trung

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Javi

Mã số thuế: 0304089183

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21/11/2005 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Lô IIIB Đường Số 5 KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: CHOU CHIH TSUNG

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Ventron Technologies (VN)

Mã số thuế: 0304050877

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/10/2005 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Lô B/IV Đường Số 4 KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: PHAM TRUNG THU

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Vina Foods Kyoei (NTNN)

Mã số thuế: 0303760095

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/05/2005 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: Lô A55/2 Đường 20 KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Seagusa Youke

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Chin Nan

Mã số thuế: 0303601546

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/01/2005 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: B6/2 Đường Số 2A KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Chou Chin Nan

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Vina Foods Kyoei

Mã số thuế: 0303478451

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21/09/2004 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: Lô A55/II Đường Số 2D KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nomiya Ryuichi

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH LT

Mã số thuế: 0303326522

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/06/2004 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: Lô D/IV Đường Số 4 KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Ly Hang

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Hup Seng

Mã số thuế: 0302976221

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/07/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: Lô VIII D Đường Số 4 KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Cty TNHH Cơ Khí Chen Hone Việt Nam

Mã số thuế: 3600631820-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/05/2003 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: Lô IIIA Đường Số 5 KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH He Chang

Mã số thuế: 0302683472

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/10/2002 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: Lô Số IVA Đường Số 5 KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Chen Zhi Jin

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Wonder Cap VN

Mã số thuế: 0302247765

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/03/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: D9B/I Đường Số 1A KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Hsian Tai

Mã số thuế: 0302130830

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/11/2000 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: Lô B1/I, Đường 2A, KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Chang Chin Chen

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Hyozaemon Sài Gòn

Mã số thuế: 0302072346

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/08/2000 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: Lô Số 2A Đường 5 KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hisahito Uratani

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngân Hà

Mã số thuế: 0302046057

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/08/2000 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: D9/I KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phướng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Chỉ Ming Shyang

Mã số thuế: 0302024871

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/07/2000 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: Lô A3/I Đường Số 2B KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Quốc Tế Đài An

Mã số thuế: 0302017049

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/06/2000 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: Lô A4/I Đường Số 2B KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


DNTN Trường Vinh Phát

Mã số thuế: 0301904270

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/01/2000 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: Lô A5/II Và A6/II Đường 2B KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH New Hope Thành Phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301809154

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/09/1999 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: Lô số B17/I, B18/II, B19/II &B20/II Đường số 2A KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Wu MaoLin

Điện thoại: Xem chi tiết


0302681362 Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hà Sâm

,

0305014208 Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phú Thanh Tâm

,

0305297997 Cty TNHH Một Thành Viên Văn Phòng Cho Thuê Thanh Thảo

,

2400554817 Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Sen Hồ 0949911986

,

2400722973 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phẩm Toàn 0240358645509724

,

2300545174 Công Ty TNHH Dương Vinh Hoàng 0912127860

,

3700326820-003 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Gốm Sứ Toàn Thắng

,

0305482862-011 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí Tại Bình Định 0563827899

,

3800380772 Trường THCS Nguyễn Trãi 0651778963

,

2000369418 DNTN Minh Thuỳ 0913674492

,

1400458269-001 Chi nhánh CTy TNHH SXTM Tân Việt Hàn tại Cà Mau 857796

,

0401291067 Công Ty TNHH Uyên Ngọc 05113688380

,

6001046294 Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc

,

3601272116 Cty TNHH Sinh Lực 0616273502

,

3603080699 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Hồ Dũng 0945988243

,

3603273612 Công Ty TNHH Một Thành Viên Karaoke Xuân Đào 0909661788

,

3603302905 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dinh Dưỡng Việt PTP 0968060949

,

5900281112 Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Công Nghiệp Minh Quân 05938217030593821703

,

5900729098 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Trúc - Gia Lai 01662633906

,

0101389914 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Bình Thanh

,

0101866726 Công ty cổ phần JIT 7531311

,

0104494748 Công Ty TNHH Vận Tải Fiv 04394492820439449284

,

0104733379 Công Ty Cổ Phần Đo Đạc& Xây Dựng Chí Cường 04399131310439913131

,

0105870811 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Bảo Khang

,

0105978942 Công Ty TNHH Laptop Hoàng Minh 0462976688

,

0107461846 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Trường Xuân

,

0201555474 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Đông Sơn

,

5400464301 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Dịch Vụ Tuấn Hưng 0974844336

,

3300511850 Công ty TNHH một thành viên Thiên Lý 054873714

,

0900821898 Công ty TNHH Corona Việt Nam (Nộp thay nhà thầu) 0321397481503213974816

,

5800512077 DNTN Trường Duy 063531959

,

5801212485 Công Ty TNHH Quy Phúc Lợi 0975615278

,

4500392056 Công ty CP đầu tư và thương mại Đức Thành Ninh Thuận 068333146

,

2600380974 Công ty TNHH Hồng Sơn 0210940769

,

4400648018 Uỷ ban Nhân dân xã Ealy

,

3200474210 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Duyên Hải 09352093530533854467

,

1000850633 Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Lê Vân 0915015202

,

2802270300 Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại Phương Vân 0919630127

,

3501653037 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ T & K

,

0305889915 Cty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Khởi Sắc

,

0307554583 Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kết Nối Doanh Nghiệp

,

0311602568 Công Ty TNHH Dầu Khí Thịnh Phát Sg

,

0310552427-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hồng Vĩnh Phát Tcc - Kho Chứa Hàng

,

0311990769 Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Hoàng Gia Phát 08625588110862558811

,

0312123952 Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Thị Thảo

,

0312146519-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiến Trúc O 0913978792

,

0313662474 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hpco

,

0313911459 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Lâm Sản Minh Việt

,

0313909499 Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Prime

,
Loading...