Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 2300350760

Hồ sơ công ty Phường 07 Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 153 kết quả (0.0023 giây)


Chi Nhánh Cty TNHH MTV An Phát Long

Mã số thuế: 0310086712-003

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/11/2010 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 50B Ba Gia Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lợi

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thăng Hiền

Mã số thuế: 0308354844-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/09/2010 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 56C Vân Côi Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hà Thiên Thuận

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Một á

Mã số thuế: 0310216270

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/07/2010 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 1A Lý Thường Kiệt Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Võ Văn Mẫn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Thiết Bị Việt Phát

Mã số thuế: 0310213382

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/07/2010 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 47 Bành Văn Trân Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tự

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Du Lịch Đông Dương

Mã số thuế: 0310211963

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/07/2010 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 5 Đặng Lộ Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hồ Sĩ Vũ

Điện thoại: N/A


Toà án Nhân Dân Quận Tân Bình

Mã số thuế: 0309451488

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/09/2009 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 09 Phú Hòa Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phan Văn Hải

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Thiên Thanh

Mã số thuế: 0309381470

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/09/2009 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 189/57 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Vũ Đức Thắng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Điện ảnh Phụng Hoàng Sơn

Mã số thuế: 0309360625

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/08/2009 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 44A Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phan Thị Lệ Thu

Điện thoại: N/A


Cty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại In ấn Duyên Tín

Mã số thuế: 0309336541

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/08/2009 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 949 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Hồng Hiền

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Xây Dựng Quận Tân Bình

Mã số thuế: 0309337697

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/08/2009 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 04 Phú Hòa Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Truyền Thông Giải Trí Đăng Dương

Mã số thuế: 0309302373

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/08/2009 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 20A Phú Hòa Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Thủy

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Viễn Thông Vương Quốc

Mã số thuế: 0309278628

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/08/2009 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 43 Mai Khôi Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Ngô Hoàng Giáng Tiên

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Phạm Quang

Mã số thuế: 0309177034

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/07/2009 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 1D Ba Gia Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Quang

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Truyền Thông Nguyễn Phan

Mã số thuế: 0309144021

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/07/2009 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 1009A Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Kim Cương Xanh

Mã số thuế: 0308996464

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21/06/2009 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 947/46/2 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thúy Nga

Điện thoại: N/A


Trường Trung Học Cơ Sở Tân Bình

Mã số thuế: 0308640002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/05/2009 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 873 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Hữu Chí

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Trần Gia Phát

Mã số thuế: 0308612904

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/05/2009 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 36/2 Chử Đồng Tử Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Bảo Long

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Vy

Mã số thuế: 0306705825

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/02/2009 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 981 Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lựu

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Thiên Tín

Mã số thuế: 0306671735

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/01/2009 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 987 Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tính

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Minh

Mã số thuế: 0306032922

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/10/2008 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 1073/36 Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Bùi Minh Hoàng

Điện thoại: Xem chi tiết


0302706948 Cty TNHH Thương Mại Tân Hải Đăng

,

0303646113 Công Ty TNHH Tư Vấn Trí Tuệ Hòa Bình

,

0303814382 Cty TNHH Thương Mại Phương Xuân Dũng

,

0302852794-002 Chi Nhánh 6 - Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật Và Xây Dựng Quốc Tế ICP

,

0305133406 Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Hải Nam 086294832808540086294832908540

,

4700113341-012 Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Bạch Thông, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn 02813850024

,

3701705525 Công Ty TNHH Nhật Quang

,

3400512907 Trường Mầm Non Bông Trắng 821083

,

2000352774 DNTN Hứa Văn Tùng 858473

,

0300953691-005 Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại á Đông Vidotour 0511371279005113712791

,

3602300937 Chi cục thi hành án dân sự Thị xã Long Khánh

,

3602370701 Công Ty TNHH Một Thành Viên Vàng Ngọc Phát 0977369322

,

5900657809 Lê Thị Tuyết Nhung

,

5900745237-001 Văn Phòng Đại Diện Số 1 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Oanh 0905127234

,

3100130022-005 Chi nhánh công ty du lịch khách sạn Quảng Bình 8696694

,

0101582788 Công ty TNHH đầu tư và xuất nhập khẩu Anh Minh 8276947

,

0200662402-003 Chi nhánh công ty Cổ phần 389 - Xí Nghiệp 3891 0904186888

,

0500585974 Công Ty TNHH Toyota Hà Đông 04335358580433535859

,

0104584977 VPĐD EMC COMPUTER SYSTEMS (SOUTH ASIA) PTE LTD tại Hà Nội 3946106839461025

,

0105973285 Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Vĩnh Lộc 04391305590439130559

,

0105993764 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư ô Tô Việt Trung 04364210020436421002

,

0106019120 Công Ty TNHH Thương Mại Và Truyền Thông Thái Gia Khang 0916681629

,

0106311252 Công Ty TNHH Công Trình Hongthang 0987583619090615

,

0106606055 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Thái Đạt 0984430625

,

0107341595 Công Ty TNHH Masa Việt Nam 0433550780

,

0801133971 Nhà Nghỉ Sóng Biển

,

1700445905 DNTN Lê Thị Chỉ 077863065

,

1701392332 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Thịnh

,

6200047158 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Thái Hà 0948026555

,

1101378174 Công Ty TNHH Đông Dương Bến Lức 0723871782

,

0600655897 Trường tiểu học A thị trấn Xuân Trường 3886058

,

0100686174-716 Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 05238730980912993

,

5701408727 Công Ty TNHH 1 Thành Viên Lan Quân 0982268492

,

3901165274 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Cà Chia 0663849438

,

2802152730 Công Ty TNHH Cơ Khí ô Tô Và Máy Công Trình Tuấn Hùng 0919237952

,

3501464590 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Hùng Anh 0643922803

,

0308162814 Công Ty TNHH Một Thành Viên Máy Tính Thu Kỳ

,

0308717470 Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Tiếp Thị

,

0308060918-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Hùng Phát

,

0311082936 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vofa

,

0311802454 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Minh Hạnh

,

0312040431 Công Ty TNHH Dịch Vụ Tiến Anh

,

0312314393 Công Ty TNHH Amm 0918855830

,

0312392433 Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Thiên An 0916249038

,

0312435630 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thực Phẩm Ngọc Ngân 0866597777090818

,

0313531009 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Đại Cách

,

0313572446 Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Điện Nguyễn Khiêm 0839751778

,

0313677752 Công Ty TNHH Asian Hideaways Gallery 0908481935

,

0313852323 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tàu Biển Moon River

,

0313954526 CôNG TY TNHH ONE FARM

,
Loading...