Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 1400391381

Hồ sơ công ty Phường 25 Quận Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 6,290 kết quả (0.0069 giây)


Công Ty TNHH Kho Bãi Icc Bình Dương

Mã số thuế: 0316955888

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/08/2021 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Văn phòng 02- Tầng 8- Tòa nhà Pearl plaza- 561A Điện Biên Phủ- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Việt Hoàng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Spv5d

Mã số thuế: 0316946587

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/07/2021 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Tầng 8 Khu văn phòng- Pearl Plaza- 561A Điện Biên Phủ- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Li Ting

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Spv5b

Mã số thuế: 0316946957

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/07/2021 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Tầng 8 Khu văn phòng- Pearl Plaza- 561A Điện Biên Phủ- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Li Ting

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Doanh Nghiệp Số Việt Nam

Mã số thuế: 0316926164

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30/06/2021 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: 35/5 đường D5- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Rin

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Vietthai Food

Mã số thuế: 0316925467

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30/06/2021 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Tầng 1- Bcons Tower 2- 42/1 Ung Văn Khiêm- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Văn Quân

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Spv4c

Mã số thuế: 0316925347

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30/06/2021 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Tầng 8 Khu văn phòng- Pearl Plaza- 561A Điện Biên Phủ- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Li Ting

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Newtab

Mã số thuế: 0316924294

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/06/2021 (Đã được 12 Tháng)

Địa chỉ: 132/23 Đường Nguyễn Văn Thương- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Thị Hảo

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Spv4e

Mã số thuế: 0316921293

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/06/2021 (Đã được 12 Tháng)

Địa chỉ: Tầng 8 Khu văn phòng- Pearl Plaza- 561A Điện Biên Phủ- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Li Ting

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH International Logistics Kis Vietnam

Mã số thuế: 0316923822

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/06/2021 (Đã được 12 Tháng)

Địa chỉ: Tầng 1- Bcons Tower 2- 42/1 Ung Văn Khiêm- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Văn Quân

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tinh Hoa Bách Nghệ Thực Hành Smentor

Mã số thuế: 0316923244

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/06/2021 (Đã được 12 Tháng)

Địa chỉ: 11A Đường D5- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiền

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Vận Tải Khả Hân

Mã số thuế: 0316923318

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/06/2021 (Đã được 12 Tháng)

Địa chỉ: 660 Xô Viết Nghệ Tĩnh- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Dương Quang Phú

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Spv4d

Mã số thuế: 0316923798

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/06/2021 (Đã được 12 Tháng)

Địa chỉ: Tầng 8- Pearl Plaza- 561A Điện Biên Phủ- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Li Ting

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Spv4a

Mã số thuế: 0316922674

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/06/2021 (Đã được 12 Tháng)

Địa chỉ: Tầng 8- Pearl Plaza- 561A Điện Biên Phủ- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Li Ting

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Biophar

Mã số thuế: 0316920194

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/06/2021 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Tầng 1- Bcons Tower 2- 42/1 Ung Văn Khiêm- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Ambrosio Anthony Louis

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Ak Cargo

Mã số thuế: 0316919713

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/06/2021 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 145/37 Điện Biên Phủ- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thực

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Propage

Mã số thuế: 0316919047

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/06/2021 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Văn phòng 02- Tầng 08- Tòa nhà Pearl Plaza- Số 561A Điện Biên Phủ- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tùng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Bitprogam Việt Nam

Mã số thuế: 0316918692

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/06/2021 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Tầng 1- Bcons Tower 2- 42/1 Ung Văn Khiêm- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Wu Fat Shing

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Sunrise Holdings

Mã số thuế: 0316916663

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/06/2021 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 348/7 Ung Văn Khiêm- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Đức Tuyên

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Ai Mandarin

Mã số thuế: 0316916310

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/06/2021 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 54 Võ Oanh- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Han Sung Korea

Mã số thuế: 0316915229

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21/06/2021 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Tầng 1- số 42/1 Ung Văn Khiêm- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Jeong Jonghyeon

Điện thoại: N/A


0302316225 Cty TNHH Thương Mại Xây Dựng Tân Hải Yến

,

0303689043 Cty TNHH Thương Mại Kiến Đế 86025279742682

,

3400434399-001 Chi Nhánh Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Âu Việt (Tỉnh Bình Thuận) 4102468

,

1600157692-003 Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Lê Văn Tiền 4 0913877692

,

1900594333-005 Chi Nhánh 7 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Nguyễn Văn Khởi 0918003736

,

1300227691 Doanh Nghiệp Tư Nhân Tấn Hữu Thành 0753851356

,

3800761640 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ Hướng Dương 0651625525506516266266

,

0100104436-003 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí 4 Và Xây Dựng Thăng Long - Chi Nhánh Cần Thơ - Xí Nghiệp Xây Dựng Số 9 0913051928

,

6000429311-001 Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Phương Nguyên 090530423

,

6400331906 Công Ty Cổ Phần Hưng Trường Thắng 0966660119

,

3600922298-001 CN 1 - Công ty TNHH TM & DV Hải Thảo 0613631620

,

3602940207 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Kế Nguyễn Bảo

,

5901030383 Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Chư Sê 0593885196

,

0700495213 Công ty TNHH Bích Lâm 0987180604

,

0101806734 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt Phát 7643239

,

0102026303 Đào Đình Phiếu

,

0102721561 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trí Nguyễn 84719078471907

,

0103202632 Công ty TNHH Seiki Việt Nam 36686309

,

0105338808 Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Nhà Việt

,

0105353443 Công Ty TNHH Dầu Khí Quốc Tế Vinathai 0979530970

,

0106690547 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Anh Thơ 0918534832

,

0106932563 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Bắc Việt 0988433744

,

0107522753 CôNG TY TNHH KINH DOANH Và THươNG MạI THàNH TRUNG

,

0801100119 Công Ty TNHH Phúc Hưng Thịnh Hd 0903286626

,

1700290708-001 Cửa hàng xăng dầu Thành Công 2 854040

,

4201574481 Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Linh Phát 01686196360

,

4900795388 Công Ty TNHH Mtv Ngọc Đại Lạng Sơn

,

5300142886 HTX thương binh quyết thắng 844743

,

5801301985 Công Ty TNHH Lâm Thái Minh 0986003188

,

1100112319-044 Quầy Thuốc Đức Hòa 10 852388

,

1101669705 Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Thương Mại Hoàng Minh Phú

,

2700270855 Doanh nghiệp tư nhân sản xuất cói xuất khẩu Thành hoá 841267

,

2700511123 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Hải Cường 030248601209160303864037

,

5701800525 Công Ty TNHH 1tv Thương Mại Dịch Vụ Công Thành 0913801382

,

2200562345 Công Ty TNHH Tm - Dv - Sx Trần Thêm 0793624876

,

5500287335 Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Vũ 022774177

,

2100523448 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Nguyễn Trung Thành 0907098777

,

2500347740 Trường PTTH Cơ Sở Hương Sơn 02113832231

,

5200800806 Công Ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Mạnh Nguyên 0916505395

,

0306368471 Công Ty TNHH Thương Mại Sài Gòn Hoàng Thương 8485445288884854452889

,

0307768578 Cty TNHH JMID Việt Nam

,

0310774275 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hữu Nguyên

,

0312096064 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Hoàng Hoàng Hải 0933968458

,

0312196742 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Quốc Tế Bảo Ngọc 0902610608

,

0312215018 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát Triển Tin Học Khôi Nguyên 0838373908

,

0313386665 Công Ty TNHH Net Best Gaming 01204912708

,

0313400969 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Vtp 0945339282

,

0313412964 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Thiên Việt 0938595631

,

0313455372 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đặng Lộc 0985511955

,

3502267972-001 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Diligo 0854116660

,
Loading...