Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 0800715039

Hồ sơ công ty Phường Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 1,212 kết quả (0.0014 giây)


Công Ty TNHH Giải Pháp Trình Chiếu Chuyên Nghiệp

Mã số thuế: 0316662465

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/01/2021 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: 125 Lê Hiến Mai- Phường Thạnh Mỹ Lợi- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hồ Thị Thu Thảo

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Cao Quốc

Mã số thuế: 0316664448

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/01/2021 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: 1072/3 Nguyễn Thị Định- Phường Thạnh Mỹ Lợi- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Linh Tuấn

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Taliva

Mã số thuế: 0316661888

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/12/2020 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: 53 Đường Đặng Như Mai- Phường Thạnh Mỹ Lợi- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Thuỳ Linh

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Betacas

Mã số thuế: 0316652097

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/12/2020 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: Số 1 Trịnh Khắc Lập- Phường Thạnh Mỹ Lợi- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngọc Hạnh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo Như Thuyết

Mã số thuế: 0316644970

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/12/2020 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: 966 Nguyễn Thị Định- Phường Thạnh Mỹ Lợi- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Thủy

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Quang Đức

Mã số thuế: 0316644480

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/12/2020 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: 71 Đường số 21- Phường Thạnh Mỹ Lợi- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Minh Thông

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Sơn Thịnh Land

Mã số thuế: 0316642317

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/12/2020 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: 79 Lê Hiến Mai- Phường Thạnh Mỹ Lợi- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thịnh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Uyển Thy

Mã số thuế: 0316642412

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/12/2020 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: 962 Nguyễn Thị Định- Phường Thạnh Mỹ Lợi- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Quang Vũ

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Vĩnh Bắc

Mã số thuế: 0316640285

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/12/2020 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: Số 1036 Nguyễn Thị Định- Phường Thạnh Mỹ Lợi- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Thái Thị Thanh Hiền

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giang Vỹ

Mã số thuế: 0316639152

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/12/2020 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: 1072/3 Nguyễn Thị Định- Phường Thạnh Mỹ Lợi- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phan Thị Vui

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tư Vấn Bất Động Sản Kim Thi

Mã số thuế: 0316639018

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/12/2020 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: 169 TRƯƠNG VĂN BANG- Phường Thạnh Mỹ Lợi- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hằng Hải

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phạm Đình

Mã số thuế: 0316639402

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/12/2020 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: Số 1036 Nguyễn Thị Định- Phường Thạnh Mỹ Lợi- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trương Văn Phúc

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lạc Sơn

Mã số thuế: 0316639441

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/12/2020 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: 966 Nguyễn Thị Định- Phường Thạnh Mỹ Lợi- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đại

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Châu Nghiêm

Mã số thuế: 0316636200

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2020 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: 962 Nguyễn Thị Định- Phường Thạnh Mỹ Lợi- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Văn Trung

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lpp

Mã số thuế: 0316634972

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/12/2020 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: 167 Nguyễn Khoa Đăng- Phường Thạnh Mỹ Lợi- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Phúc

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Vista

Mã số thuế: 0316629267

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/12/2020 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: 111 Đồng Văn Cống- Phường Thạnh Mỹ Lợi- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lương Tấn Phát

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Fuse Tech

Mã số thuế: 0316635133

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/12/2020 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: 37 Phạm Công Trứ- Phường Thạnh Mỹ Lợi- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Shii Lik Shyong

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Ẩm Thực Sam My

Mã số thuế: 0316626516

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/12/2020 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: 89/3 Thạnh Mỹ Lợi- Phường Thạnh Mỹ Lợi- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quế

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Đông Tây Property

Mã số thuế: 0316629690

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/12/2020 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: 120 Trương Văn Bang- Phường Thạnh Mỹ Lợi- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tung

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Vật Liệu Xây Dựng Minh Hải

Mã số thuế: 0316630801

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/12/2020 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: P23 Đường 100B - KDC Thạnh Mỹ Lợi - Phường Thạnh Mỹ Lợi- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Yến

Điện thoại: N/A


0303804810 Công Ty TNHH COMFORTDELGRO SAVICO TAXI 3726793037269816

,

1601363909 Cty TNHH Một TViên Cơ Khí- Xây Dựng Đại Nam 0918238023

,

1601861485 Công Ty TNHH Một Thành Viên Chuyên Gia Công Sản Xuất May Mặc ánh Dương

,

2400671831 Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiến Thúy 0982880540

,

3700346866 Công ty TNHH Công nghiệp Vĩnh Lợi 829605Trang

,

4101407920 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn F7 0903590351

,

3800100552 UBND Xã Phú Riềng 777733

,

0303644099-003 Công Ty TNHH Một Thành Viên Trung ấn Granite-Chi Nhánh Cần Thơ 0909303388

,

1801347887 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Phan Ngô 0710376072807103760728

,

0401701242 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại & Dịch Vụ Viên Tú 0986936689

,

0401735322 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Nam Hải Sơn 0969646949

,

6001510646 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Quách Gia Hưng 0906448955

,

6400151205 Doanh nghiệp tư nhân Minh Đoan

,

3601771193 Trường Tiểu Học Phù Đổng

,

3602368212-001 Chi Nhánh 1 Công Ty TNHH Một Thành Viên Vương Uy 0612633012

,

3602401117 Doanh Nghiệp Tư Nhân Kiều Chinh 0946947581

,

5900189822 Công ty TNHH Kim Thành

,

0101023733 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng - Vvmi 04388325058820579

,

0101918156 Công ty TNHH thương mại và du lịch Phượng Hồng 5146929

,

0102005871 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Gia Lâm 67866766786676

,

0102211289 Công ty cổ phần Việt Phước 5375181

,

0102889878 Công Ty TNHH Du Lịch - Dịch Vụ Sen Vàng 04382858889288584

,

0105266984 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phát Triển Kỹ Thuật Cơ Điện Việt Nam 04335042220438613336

,

0106865532 Công ty luật TNHH Đặng Hưng

,

0107064609 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thực Phẩm Tùng Dương 0423246240

,

0201107401 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trường Thành Đạt

,

6300240282 Công Ty TNHH Tư Vấn & Xây Dựng Thiên Phúc 0909780088

,

0101268395-002 Công Ty TNHH Hoa Sơn Trà 063726343

,

2901261723 Trường Mầm Non Bán Công Thanh Lâm

,

2600471300 Trường tiểu học Động Lâm 02103837268

,

5701660370 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đức Thành Quảng Ninh 0333220628

,

4300507768 Công Ty TNHH Hoa Việt 2201746

,

4300763306 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Thành Công 0978077007

,

1500149200-001 Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Bá Thuần Tại Tiền Giang

,

1201515748 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Môi Giới Bất Động Sản Ngọc Yến 07338721770733872177

,

1000665567 Trường mầm non Tư thục Hoa Phượng 0363604231

,

1501009703 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Môi Trường Mekong 0703389909

,

2500562730 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Hải Châu 0983544943

,

3502228236 Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Thiết 0933372723

,

0310299943 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Trần Lê 0903861218

,

0311429747 Công Ty TNHH Giặt ủi American 0838357726

,

0311475447 Công Ty TNHH Một Thành Viên Psc

,

0311837023 Công Ty TNHH Một Thành Viên Camera Nhật Nam 0650363646006503636460

,

0312253888 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hiti 0866814605

,

0312443102 Công Ty TNHH Đầu Tư La Belle 08358865260835886526

,

0312936242 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Green House 0918785539

,

0313428322 Công Ty TNHH Thamasa

,

0313513137 Công Ty TNHH Truyền Thông T & B

,

0313548570 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Net Hoàng Mỹ

,

1801477773 CôNG TY Cổ PHầN TRUYềN THôNG XI MăNG TâY Đô

,
Loading...