Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 0302809608

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0020 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Gifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/24 - Trang số 1/2

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

0302258968 CTy TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại Bao Bì PP Và Cơ Khí Anh Đức

,

0302812054 DNTN Thương Mại Quang Long

,

0303942779 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sa Von

,

0305056896 VPLS Nhanh 9559685

,

4700103304 Công ty TNHH Ngân Sơn 0281871274

,

2300229588 Công ty Tài Ninh (TNHH) 0241828444

,

3800743673 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Thùy Trâm 0987569779

,

3400175352 DNTN Trạm xăng dầu Quang Trường 856134

,

4800136180 Uỷ ban nhân dân xã Cao thăng

,

1800278013 Công Ty TNHH Liên Doanh Sản Xuất Giày Da Xuất Khẩu Tây Đô 0710384192507103841706

,

0400125684 Công ty cơ điện Bách Khoa 867909

,

0401343491 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phan Son 0511370212005113745551

,

0401749942 Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Lê Phong 0905081486

,

0305744194-004 Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Long Hổ

,

0101416798 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp 047164208047164207

,

0105987288 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại Bảo Trần

,

0106892039 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nước Văn Phòng 0435406079

,

3001901108 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Anh 0915824264

,

0101252363-001 Chi nhánh công ty cổ phần thương mại và vận tải quốc tế Châu Giang tại Hải phòng 741814

,

0200658082 Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Dịch Vụ Hải Hà 0313797596

,

0200887068 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại xây dựng Thành Vinh

,

3301340823 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tom Đạt 0543622822

,

1701979593 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thái Hoàng Minh 0919180689

,

1702053011 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Phát Triển Đại Tây Dương Phú Quốc

,

6101208189 Đội Thuế Mô rai( Lê Văn Cao)

,

2700417579 DNTN vận tải thuỷ Chủ Nghĩa 030633026

,

4500396565 Phòng Nội Vụ Huyện Bác ái 0683840646

,

2900494595 Công ty TNHH thiết bị xây dựng Hùng Lĩnh 03866669290383840306

,

2900891056 Công ty TNHH Tâm Đồng 0383657810

,

2901725100 Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam - CN Nghệ An(Đơn vị nộp hộ) 03836600660383660101

,

3100348332 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tuấn Anh 212066

,

4001062567 Công Ty TNHH Một Thành Viên Trắc Địa Bản Đồ Đại Lộc 0905621550

,

5700484651 Công Ty Cổ Phần Phong Điện Hà Quan 0333877284

,

0100103224-014 Cửa hàng Trung tâm vật tư bảo vệ thực vật Quảng Ngãi 055825053

,

4300714637 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Thanh Thủy 0553861252

,

3900851231 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Thanh

,

1000371020 Cty TNHH cơ khí Hoàng Vân 036835490

,

2801136976 Doanh nghiệp tư nhân Vũ Hải

,

0309362277 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nghệ Tinh 0838446285

,

0309478232 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Thái Hòa Bình

,

0310438192 Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Phú Gia Sơn

,

0310718175 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Thiên Phát

,

0311244721 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Hùng Dũng

,

0311726901 Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đại Thành Đạt

,

1800676945-001 Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xuất Nhập Khẩ 08383038020838304341

,

0313138246 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Xây Dựng Kim Anh

,

0313755873 Công Ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại Dịch Vụ Quốc Thanh

,

0313775654 Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến Trúc Đô Thị Sua

,

0313856261 Công Ty TNHH Hidaddi

,
Loading...