Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 5100310195

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0029 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Gifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/24 - Trang số 1/2

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

0301919090 Cty TNHH Long Việt 7269822

,

0302462963 Dntn Kim Hồng Phúc 0838767653

,

0303813477 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Việt Nguyên Thành

,

0304956421 Cty TNHH Một Thành Viên Hoàng Ly Lan

,

0305145271 Cty TNHH Thương Mại Đầu Tư Phi Long 8544909

,

0305452522 Cty TNHH Một Thành Viên Tâm Quang 7718964

,

1700445937-001 Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang

,

2400621823 Công Ty TNHH Vôi Bố Hạ 0978247918

,

3702395650 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Hân Thành

,

0400466042 Trung tâm Đăng ký Giao dịch Tài sản tại Thành phố Đà Nẵng 39331113933555

,

6000468783 Trung tâm giống cây trồng vật nuôi 873310

,

6000918552 Công ty Cổ phần Đá Tây Nguyên 05006251122

,

3600475522 Trường phổ thông trung học dân lập Văn Lang 061768130

,

3600925281 DNTN Đức Lưu Quang 0613521592

,

3601089110 Cty Cổ Phần Đầu tư Phát Triển Tây Hải Nam 0612685149

,

3601624720 Công Ty TNHH Thảo Tuấn 0907746066

,

3603220018 Doanh Nghiệp Tư Nhân Sơn Hà Thủy Phát 0913089943

,

0104008652 Hội Cựu Chiến Binh Huyện Hoài Đức

,

0104387619 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hg Việt Nam 0967358789

,

0105204762 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Sản Xuất Thương Mại Ngọc Anh

,

0106463216 Công Ty TNHH Máy Tính Tùng Lâm 0904905399

,

0106484294 Công Ty TNHH Máy Tính Tin Học Lâm Thao 01634741898

,

0201661320 Công Ty TNHH Thương Mại Và Chế Biến Thực Phẩm Khang Phúc

,

0302762029-006 Công Ty CP Vi Tính - Điện Máy Sài Gòn - Chi Nhánh Số 5 063815914

,

1100183870 Doanh nghiệp Tư Nhân Kim Thanh Long 072892014

,

1101039735 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đệ Nhất

,

1101053320 Trường Trung Học Cơ Sở Tân Hiệp Huyện Thạnh Hóa 0723919965

,

0312766022-001 Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express 0510392645605103926456

,

0400349194-012 CN Tư Vấn đầu Tư và XD Tại Lao Bảo CTy CP Tư Vấn Đầu Tư Và XD QTri

,

1200226239-036 Hiệu Thuốc Số 39

,

5000229303 Trường Tiểu Học Trường Thành 027821880

,

4600654724 Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Thăng Long 0913394319

,

1500735205 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Bình Loan 0703959473091636

,

2500380716 Cty TNHH thương mại và dịch vụ Duy Toàn 02113836805

,

2500406097 Công ty TNHH một thành viên Đức Giang 02113898861

,

0306293392-001 Chi Nhánh 1- Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Dịch Vụ Thương Mại Nhật An-Nhà Hàng Cà Phê Vi Va 0839208722

,

0309121183 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Tân Lộc Phát 0838724641

,

0310561245 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Hà Uyên

,

0311201037 Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Kế Xây Dựng Song Bảo

,

0311578280 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Ngọc Duy Phong 01698764689097577

,

0309137602-006 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tâm Mặt Trời

,

0301423376-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Tân Việt Hương - Cửa Hàng Phan Xích Long 08384877930838487684

,

0312897459 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Phương án Trẻ

,

0313257331 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại ích Phong 0862694990862694599

,

0313373264 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Newland

,

0313661840 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Truyền Thông S Plus 0909823456

,

0313834236 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Phát Triển Nguyên Khôi

,

0313923888 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vinox

,
Loading...