Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 2300290455

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0026 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Gifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/24 - Trang số 1/2

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

0303332156 Cty TNHH Tùng Đại 79630908922748

,

0200569107-001 CN Cty Cổ Phần Chứng Khoán Hải Phòng CN TPHCM

,

0305009494 Công Ty TNHH Đường Chân Trời

,

0305362501 Cty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Kinh Doanh Minh Nguyên

,

1601957652 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hà Nhật Tân 0763708555

,

2400610557 Công Ty TNHH Mtv Hưng Thảo 02403881779

,

1301009329 Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Nước Đá Phương Trang

,

3700898634 Công ty TNHH Phú Linh 780978

,

3800406420 Công Ty TNHH Mội Nước 06513778098

,

3401100127 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Giống Thủy Sản Huy Thắng

,

2001107905 Công Ty TNHH Một Thành Viên Giáo Dục Tư Thục 1 Tháng 6 0913986628

,

4800141991 Doanh Nghiệp Thương Mại Nam Mạch 0983993138

,

0401345869 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Hàn Phi Long 0988879168

,

0401670643 Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giám Định Đà Nẵng 0903599527

,

0301400650-001 CN Cty Xây Lắp & Khai Thác VLXD Thanh Nam 0613945045

,

0101321634 Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Hoa Anh Đào 04394253400439425339

,

0101918195 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc an 9190784

,

0102060590 Công ty TNHH INTERGEST Việt Nam 7198611

,

0104346468 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Công Nghệ Hoàng Minh Châu 0439393389

,

0105232382 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Jqm Việt Nam 0436741070

,

0106213110 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tư Vấn Đầu Tư Sông Đà Việt Nam 0435528967

,

0106572896 Văn phòng luật sư Gia Hoàn

,

0106621078 Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội 04376336200438512566

,

0106793863 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Công Thành 0978276036

,

0800376530 Công Ty Cổ Phần Sông Đà Cao Cường 0320358041403203583102

,

0800508988 Trung tâm văn hoá thông tin thể thao 03203786595

,

0200895291 Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiền Cường 3642462

,

0201190093 Công Ty TNHH Vận Tải Sơn Oanh

,

3301456842 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Ascii

,

1701485530 Công Ty TNHH Đầu Tư Du Lịch Nga

,

4201441788 Công Ty TNHH Thủy Sản Hoàng Phi

,

4201679413 Công Ty TNHH Duyên Châu

,

6200083075 Trường PTDTBT THCS Phìn Hồ

,

5300319981 Trường Tiểu Học Ngải Thầu

,

0600642062 Công ty cổ phần điện - điện tử tàu thủy 0976565264

,

2700794030 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Phúc An 09763873970919

,

4400319704 Công ty cổ phần hợp tác Quốc tế đầu tư phát triển Phú Yên 057825271

,

4400388320 Trường THPT Trần Quốc Tuấn

,

3100550877 Nguyễn Thị Diệu Hiền ( Trung Tâm tin học AZ TRONICS)

,

4000901072 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Đức Quang

,

5700429435 Công Ty TNHH Dạy Nghề Và Cung ứng Nhân Lực Bạch Đằng 0333727215033864514

,

2800156803-002 Cửa Hàng Số 3 KD Điện Tử 851014

,

3502020823 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Đài Việt 06438990500643899050

,

0308840259 Công Ty TNHH Thương Mại Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Quốc Cường 08626229540862622953

,

0309614037 Cty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hoàn Phúc

,

0310217475 Cty TNHH Dịch Vụ Và Đào Tạo CTS

,

0312135443 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Khang Phúc 0934679379

,

0313225379 Công Ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Sao Mộc (NTNN) 0835474053090293002

,

0313823178 Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Dịch Vụ Vận Chuyển Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Hải Yến

,
Loading...