Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 0106030477

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0054 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Gifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/24 - Trang số 1/2

Hồ sơ công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

0302971495 Cty TNHH EMCIC 8322094

,

0303137564 Cty TNHH CYD 84351418435141

,

0305096754 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Đức Duy 0916251488

,

2400473526-006 Trường THCS Nguyên Hồng

,

2300829176 Công Ty TNHH Biểu Diễn Nghệ Thuật Bắc Kinh 0944470604

,

3700257775 Trường Phổ thông trung học Tân Bình

,

1800571290 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Nam Đà

,

0401408879 Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Tú Media 0511392143905113531477

,

0401530004 Công Ty TNHH Một Thành Viên Trâm Thảo Nguyên 0905267700

,

3602232839 Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Trường Tín 0613879379

,

3602599354 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tin Học Bình An 06138145150613815114

,

0101861118 Công ty TNHH thương mại Thép Quang Vinh 045113965

,

0104147455 Công Ty Cổ Phần Cầu Hầm Đông Hải 04359186060439518398

,

0105087248 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị Vệ Tinh Thăng Long 0919110088

,

0105790242 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tín Việt

,

0105912684 Công Ty TNHH Vũ Quân 0438362144

,

0309460757-002 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Hai Cộng Một Tại Hà Nội

,

0106044536 Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Và Thương Mại Gia An

,

0106278446 Công ty TNHH ATLAS COPCO VIETNAM

,

0106487841 Công ty TNHH TDW Consulting

,

0106691614-001 Văn Phòng Đại Diện - Công Ty Cổ Phần Viethousing 0462620658

,

0107353086 Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Đại Lợi 0437855572

,

0200725966 C ty cổ phần thương mại Thịnh Thịnh Phát

,

0200825294 Công ty cổ phần xây dựng Ngọc Khánh

,

3300876308 Trường Mầm non Vỹ Dạ 0543824540

,

3301561981-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Xây Dựng Mason Huế 0543811193

,

1100121761 Doanh Nghiệp tư nhân Hiệp Hưng 825558

,

1100815632 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Chí Phát 07237517080723751707

,

2901299276 Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Môi Trường Nghệ An 0934491137

,

2600957034 Công Ty TNHH Mtv Sao Khuê 0967262288

,

4400252305 DNTN Long Thơm 057865259

,

3100783832 Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Dịch Vụ Tân Hải Thành 0979556644

,

1200252486 Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Trang 0733933766

,

4600311702 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thảo Công 02803824445

,

4601239664 Công Ty TNHH Môi Trường Quang Trung 09769759750280365

,

2500348455 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Sánh Hoà 02113842655

,

3500648041 DNTN Minh Thắng 064830624

,

3500763051 Công ty TNHH Trương Vũ 064840131064840131

,

3502205408 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Xây Dựng Đại Phúc

,

0305903824 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Quảng Cáo Thiên Hà 089133635088474829

,

0310157466 Cty TNHH Cơ Khí Hòa Phú

,

0310178314 Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Vth

,

0310816849 Công Ty TNHH Kaly

,

0311310935 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Trang Trí Nội Ngoại Thất An Phú

,

0312951392 Công Ty TNHH Stratpharma Ag 0909810209

,

0313120457 Công Ty Cổ Phần Hoa Ngọc Sport 0917317615

,

0313189307 Công Ty TNHH Nd Wood

,

0312807744-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Năng Lượng - Kho Chứa Hàng 08397508650838408750

,

0313627293 Công Ty TNHH Dược Phẩm Tmh

,
Loading...