Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 0101984007

Hồ sơ công ty Tỉnh Hà tĩnh Hà Tĩnh

Tìm thấy 29 kết quả (0.0015 giây)


Công ty CP khoa học Kỹ Thuật Hoàn Hưng

Mã số thuế: 3001050640-019

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 23/05/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công ty CPHH tư vấn Trung Hưng

Mã số thuế: 3001050640-020

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 23/05/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Tập đoàn công ty TNHH công trình xử lý nến đất yếu vịnh cảng Thượng Hải

Mã số thuế: 3001050640-018

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 27/03/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công ty CPHH tư ván công trình Lê Minh

Mã số thuế: 3001050640-016

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 22/03/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH công trình cảng Trung Quốc

Mã số thuế: 3001050640-017

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 22/03/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Văn phòng kỹ sư kết cấu xây dựng Jian Deng

Mã số thuế: 3001050640-014

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 06/03/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH địa kỹ thuật lập thành Vũ Hán

Mã số thuế: 3001050640-015

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 06/03/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công ty CPHH công trình xây dựng gia thành

Mã số thuế: 3001050640-013

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 14/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công ty CPHH xây dựng HOW Yu

Mã số thuế: 3001050640-012

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 16/01/2012 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công ty CPHH KHKT công trình kinh Dương

Mã số thuế: 3001050640-011

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Ting Tai Construction Co, LTD

Mã số thuế: 3001050640-010

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 14/08/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Viện NC Khảo sát Vũ Hán-Tập đoàn luyện kim TQ

Mã số thuế: 3001050640-009

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 14/07/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Hitron Technologies Co,LTD

Mã số thuế: 3001050640-008

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 29/05/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Chi nhánh QTế Cty CPHH Chunghwa Telecom

Mã số thuế: 3001050640-007

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 07/04/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Jan De Nul NV

Mã số thuế: 3001050640-005

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 04/01/2011 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty CPHH Dịch vụ công trình Vạn Đĩnh

Mã số thuế: 3001050640-006

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 04/01/2011 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty HH viện khảo sát TK công trình hàng vụ thứ 3 Trung Giao

Mã số thuế: 3001050640-004

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 11/11/2010 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công ty BCEOM

Mã số thuế: 3001218808-001

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 06/05/2010 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Huy Tự - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công ty CPHH năng lượng khoa học kỹ thuậ á thông

Mã số thuế: 3001050640-003

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 07/04/2010 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH xây dựng MCC20 Trung Quốc

Mã số thuế: 3000441391-002

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 29/12/2009 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Khu công nghiệp Vũng áng, xã Kỳ Thịnh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/29 - Trang số 1/2

Hồ sơ công ty Tỉnh Hà tĩnh Hà Tĩnh Liên quan

0302164692 DNTN Hoa Vàng 8971985

,

0303494051 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Trần Tuấn (Tên Cũ: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Trâm) 64007796400778

,

0308928143-006 Chi Nhánh 16 - Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Hoa Sen Trắng

,

3700668292 CTy TNHH GUYOMARC'H Việt Nam (Nộp hộ nhà thầu nước ngoài) 0650710226740615

,

3700679079 Công Ty TNHH Quang Trung 0650384222206503842227

,

4100258909 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghiệp Hàng Hải 05638925350563891103

,

4100455657 Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Phước An I 833544

,

3602257618-001 Công ty Site Uptime LLC

,

3602657119-002 Chi Nhánh 2 - Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Năng Lượng Việt 0938009979

,

0500446875 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Hoà Bình Xanh 04626766680462671168

,

0101628249 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Hùng Vương 221708882231078939650084

,

0102032681 Nguyễn Thanh Hương

,

0103010899 Phạm Thị Minh Hương

,

0104910765 Công ty cổ phần đầu tư NTN Việt Nam

,

0105037039 Công Ty TNHH Đầu Tư Việt Anh 0462580988

,

0106324396 Công Ty Cổ Phần Inteco Việt Nam 0466544173

,

0106571483 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ VFC 0438811494

,

0107262706 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi Nhánh Tiết kiệm Bưu điện 04394135260439413523

,

0107295564 Công Ty TNHH Sản Xuất, Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Quang Đạo

,

0107302525 Công Ty TNHH Dịch Vụ Nông Nghiệp An Bình 0923496969

,

0107531596 CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC QUốC Tế VIệT KIDS

,

3001936943 Hợp tác xã Ba Giang 0988976033

,

0200116918-009 Trạm vật tư nông nghiệp huyện An Hải

,

0200762301 Công Ty TNHH Vật Tư Và Thiết Bị Phòng Cháy Chữa Cháy Thanh Nhàn 03138584920313858492

,

0200815930 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Hoà Anh

,

0201292578 Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Thảo Nguyên Xanh 0313658515

,

1800503438 Hợp Tác Xã Xây Dựng Tiến Lộc 867293

,

0900190949 Doanh nghiệp tư nhân in Ngọc Khánh 943023

,

1700790972 Phòng Liên Đòan Lao Động Giồng Riềng 0773821005

,

1701986664 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giáo Dục Mỹ Việt Kiên Lương 0919929512

,

5800439211 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hoàng Mạnh 063354071835408

,

3100426069 Công ty TNHH thương mại Minh Đức 3834409

,

4601298010 CôNG TY TNHH NAM LONG PHú BìNH

,

2801670088 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Việt Nhật 09820235950373770434

,

2500453812 Công Ty TNHH Thanh Cao Vĩnh Phúc 0978403676

,

0307963836 Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Nét Việt

,

0309392560 Trường Trung Học Cơ Sở Phan Đăng Lưu 38504628

,

0304532990-001 Chi Nhánh Cty TNHH Gia Công Sản Xuất Đức Tiến

,

0310620211 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phạm Bảo Hà

,

0310916089 Công Ty TNHH Brighter Tomorrow

,

0311376492 Công Ty TNHH Truyền Thông Tiến Bình

,

0312228916 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Lê Hồng Phúc

,

0312526292 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Tre Việt 08352677170835267718

,

0312868585 Công Ty TNHH Lê Hồng Quỳnh

,

0313571957 Công Ty TNHH Dịch Vụ Cầm Đồ Quốc Khánh 0838619403

,

0313772526 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Container Việt Nam

,

0313841603 Công Ty TNHH Nến Đèn Hồng Quang

,

0313958150 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ NôNG THIêN PHáT

,
Loading...