Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 0105299210

Hồ sơ công ty Xã Bình Hưng Hoà Quận Bình Tân TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 103 kết quả (0.0018 giây)


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quốc Thiên

Mã số thuế: 0302936476

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/03/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 1/26 Quốc Lộ 1A ấp 2 Xã Bình Hưng Hoà - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Đào Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhất Huy

Mã số thuế: 0303025490

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/03/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 13/8 ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiến

Điện thoại: N/A


DNTN Cơ Khí Xây Dựng Phước Thạnh

Mã số thuế: 0305241070

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/10/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 17/13 ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lại Ngọc Thạnh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Tuấn Thực

Mã số thuế: 0303126322

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/12/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 55/6/12 Bình Long ấp 3 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phan Minh Tuấn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Nam Khoa

Mã số thuế: 0303124491

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/12/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 2/182 ấp 2 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thanh Biên

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Vận Tải Tân Hải Quy

Mã số thuế: 0303106735

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/11/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 4/21 Gò Xoài ấp 9 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Cường

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thế Nghiệp

Mã số thuế: 0303103660

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/11/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 2/39H ấp 2 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Bùi Thế Nghiệp

Điện thoại: N/A


Cty TNHH DV Thương Mại Xây Dựng Công Trình Hoàng Gia Trang

Mã số thuế: 0303100363

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/11/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 10/25B ấp 1 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thanh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Tân Trần Long

Mã số thuế: 0303097720

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/11/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 13/2 Đường Giữa ấp Chiến Lược ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Bái Long

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Ân Công

Mã số thuế: 0303098499

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/11/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 16/14 ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Thảo

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Đại Phúc Hậu

Mã số thuế: 0303095875

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 3/33 ấp 7 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Hồng Thuận

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Vận Tải Kinh Kha

Mã số thuế: 0303092747

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/11/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 6/11 Tổ 3 ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thịnh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhân Hồng

Mã số thuế: 0303087472

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/11/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 39/16 ấp 3 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Võ Kim Thành

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bách Tín

Mã số thuế: 0303082749

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/10/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 38/72A ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cúc

Điện thoại: N/A


Cty TNHH TM Dịch Vụ Vận Tải Xuất Nhập Khẩu Thanh Hùng SG

Mã số thuế: 0303082717

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/10/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 4/50 Tân Kỳ Tân Quý ấp 3 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Hùng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Vận Tải TN Phương Như

Mã số thuế: 0303064690

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/10/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 24/31P Mã Lò ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Bông

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thắng Chiến

Mã số thuế: 0303060840

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/10/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 2/61 Gò Xoài ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trương Văn Chiến

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Ngọc Hiệp Phát

Mã số thuế: 0303044750

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/09/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 44/14 ấp 10 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Ngọc

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thành Vĩnh

Mã số thuế: 0303044969

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/09/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 5/59 Quốc Lộ 1A Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Võ Thị Lệ Thủy

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Tấn Kha

Mã số thuế: 0303043429

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/09/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 11/7 Tân Kỳ Tân Quý ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

Điện thoại: N/A


0301815528 Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dệt May Sao Vàng

,

0303002327 Cty TNHH Điện Tử Viễn Thông GT Và TG

,

0303350733 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Nguyễn Minh Phúc 2439200

,

0304054303 Cty TNHH Chế Biến Và Kinh Doanh Than Nam Bộ

,

0304950814 Cty TNHH Một Thành Viên Phúc Đại Hải 8501470

,

0305670513 Công Ty TNHH Một Thành Viên Lộc Vĩnh Phát 09072638840909796

,

2300125123 Doanh nghiệp tư nhân Đinh Quang Tiến 0241820247

,

2300364393 Công ty TNHH VITECH Việt Nam 0241376441102413764413

,

4800117692-005 Chi nhánh DNXD Văn đại

,

6000651411 UBND Xã Ea Ktur 636691

,

3600346894-032 Chi Nhánh NH NN & PT Nông Thôn Huyện Thống Nhất

,

1400460395-018 Hiệu Thuốc Bệnh Viện Tháp Mười 067824854

,

1400836513 DNTN Sơn Lâm 0913717886

,

0101375647 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Vinh Đường 83184487614037

,

0104760319 Công ty TNHH đầu tư thương mại và du lịch Thế Giới Việt

,

0105568488 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Phong Phú 09834975550433829719

,

0106591289 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Môi Trường Quốc Tế 043820989

,

0101101646-032 Văn Phòng Đại Diện Số 102/76 Phố Yên Phụ - Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Toàn Tiến

,

3000249377 Công ty TNHH xây lắp miền tây 857037

,

0800731288 Ban Quản Lý Di Tích Côn Sơn - Kiếp Bạc 0320388240003203882400

,

0800749849 PHòNG NÔNG NGHJIệP Và PHáT TRIếN NÔNG THÔN KINH MÔN 03203822049

,

0200762742 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải biển Tiến Đại

,

0104831030-039 Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Viettel Tại Khánh Hòa 0586551189

,

4201563377 Công Ty TNHH Trang Trí Nội Ngoại Thất Nguyện Gỗ 0582240599

,

5801121076 Trường Mẫu Giáo Đinh Trang Thượng 0633708572

,

0311967657-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH TKC Tại Long An

,

0302108761-015 Công ty TNHH Thanh Tâm CN tại Nam Định 0908255566

,

0600986232 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Bắc Hải 09857284560165726

,

2600909993 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trung Kiên Phú Thọ 01268225422

,

2600948110 Công Ty TNHH Thành Tuyên Phú Thọ 0984275400

,

4000315529 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đại Lộc 05103865312

,

5700646454 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Khu Kinh Tế Hải Hà 03363366400336265218

,

5500409720 Côgn ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hà Thao 0222210712

,

1200286069 Phấn Phát

,

4600479367 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Gang Thép 0280383219802803833632

,

2801210210 Uỷ ban nhân dân xã Pù Nhi

,

3500708967 Văn phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất Huyện Đất Đỏ 064688276

,

3501624854 Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Phúc Việt 0643866347

,

3502299406 Công Ty TNHH Cơ Khí Và Xây Dựng Quốc Bảo Anh 0938537777

,

0307594360 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đại Hồng Thủy

,

0309256328 Cty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Vạn Phát Đạt

,

0311406098 Công Ty TNHH Lương Thực Thực Phẩm Phúc An 0836025080

,

0311372138-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Điện Máy Nguyễn Hoàng

,

0311856724 Công Ty TNHH Doanh Đức

,

0313381057 Công Ty TNHH Quốc Tế Cargo Rush (NTNN) 39480931

,

0313457612 Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Phong Hiếu

,

0313467917 Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Dương ánh

,

0313494491 Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Kỹ Thuật Tình Phát 0989008805

,

0309589077-004 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Loại Quý Sài Gòn Quốc Tế - Xưởng Gia Công Nữ Trang

,

0313847355 Công Ty TNHH Cà Phê Yến Hằng

,
Loading...