Tìm kiếm hồ sơ công ty

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ... 0312090961

Hồ sơ công ty Xã Cương Gián Huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh

Tìm thấy 22 kết quả (0.0022 giây)


Công Ty TNHH Hoàng Thắng Lộc

Mã số thuế: 3002068591

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 19/01/2017 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: (Nhà bà Trần Thị Thúy)- thôn Ngư Thịnh- Xã Cương Gián- Huyện Nghi Xuân- Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Thắng

Điện thoại: N/A


CôNG TY TNHH KINH DOANH TổNG HợP HữU THúY

Mã số thuế: 3002038043

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: (Nhà ông Hoàng Văn Hữu)- thôn Trung Sơn - Xã Cương Gián - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hữu

Điện thoại: N/A


Công Ty CP Phú Trường Giang

Mã số thuế: 3002022974

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 19/01/2016 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Tiến Dũng, xóm Nam Sơn - Xã Cương Gián - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn ánh

Điện thoại: Xem chi tiết


HTX vận chuyển và san lấp mặt bằng An Phú xã Cương Gián

Mã số thuế: 3002002953

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 23/12/2015 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nam Mới, xã Cương Gián - Xã Cương Gián - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trương Minh Tý

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp TN Minh Chung Ht

Mã số thuế: 3001947783

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 02/12/2015 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Tại nhà ông Lê Văn Minh - Xã Cương Gián - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Minh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mai Hải

Mã số thuế: 3001941051

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 20/10/2015 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Sỹ Hải, thôn Bắc Mới - Xã Cương Gián - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Chu Thị Mai

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã THIêN PHú

Mã số thuế: 3001920975

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 26/05/2015 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Đại Đồng - Xã Cương Gián - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Ngô Trung Trực

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Phú Minh Gia

Mã số thuế: 3001785606

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 10/08/2014 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Tại nhà ông Lê Văn Thải, xóm Nam Mới - Xã Cương Gián - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Lê Quốc Toản

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lực Mạnh

Mã số thuế: 3001771480

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 27/05/2014 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Viết Cư, Thôn Bắc Sơn - Xã Cương Gián - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trần Thái Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Thuỷ Sản Thông Thuận-Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3001677858

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 08/04/2013 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: (Thay đổi lần 1) Thôn Song Long - Xã Cương Gián - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trương Hữu Thông

Điện thoại: Xem chi tiết


HTX chăn nuôi thủy sản ánh Huyền

Mã số thuế: 3001647959

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 06/08/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đại Đồng - Xã Cương Gián - Xã Cương Gián - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Phạm Tường

Điện thoại: Xem chi tiết


HTX Môi trường xã Cương Gián

Mã số thuế: 3001574115

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 14/03/2012 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: UBND xã Cương Gián - Xã Cương Gián - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Minh

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Hoàng Thành Đạt

Mã số thuế: 3001511299

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 02/11/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Thôn Song Hồng - Xã Cương Gián - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Đồng

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã dịch vụ điện xã Cương Gián

Mã số thuế: 3001433481

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 17/03/2011 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Thôn Cầu Đá, Xã Cương Gián - Xã Cương Gián - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tân

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Hoà - Nghi Xuân

Mã số thuế: 3000782296

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 08/03/2009 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: Tại nhà ông Trần Quốc Huỳnh, xóm Nam Mới - Xã Cương Gián - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trần Quốc Huỳnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường tiểu học Cương Gián 2

Mã số thuế: 3000560670

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 26/12/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đại Đồng, Xã Cương Gián - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường tiểu học Cương Gián I

Mã số thuế: 3000557646

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 25/12/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Cương Gián - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN thương mại Nhất Chiến

Mã số thuế: 3000416444

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 16/09/2007 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiến

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Xây Dựng & Thương Mại Phúc Thiện Hoàn

Mã số thuế: 3000411319

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 26/06/2007 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: (nhà bà Phan Thị Thiện), Thôn Song Long - Xã Cương Gián - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Phan Thị Thiện

Điện thoại: Xem chi tiết


UBND Xã Cương Gián

Mã số thuế: 3000167621

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 12/02/2007 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Sát đường 22 - 12 Xã cương gián - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


0303753179 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Đại Đông Nam 0838666541

,

0100281643-002 Chi Nhánh Cty TNHH Thương Mại Phan Minh 51735145173514

,

0304317376 Công Ty TNHH Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Tân Chí Linh Như ý 0838610909

,

0304446332 Công Ty TNHH Minh Đan

,

0301423697-001 Chi Nhánh Cty TNHH Nông Sản Tân Hoàn Mỹ 74315887431588

,

1900417197 UBND Xã Phong Thạnh Tây B 07813867125

,

3700836003 Cơ sở Huy Tín

,

4101042892 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Viễn Thông An Khương 05638507810563650602

,

2000109850-035 Cửa Hàng Xăng Dầu Số 13 07803863416

,

2001022867 Công Ty TNHH Xây Dựng Tiến Phát Lộc 0916601218

,

0400634226 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ AQ 0914001980

,

6001448684-001 Chi Nhánh Đắk Mil - Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Thanh Đắk Lắk

,

5100312273 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiên Ngọc 021938271260982531203

,

0100912017 Công Ty TNHH Tầm Nhìn Và Liên Danh 93406299340631

,

0101575999 Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Và Đào Tạo Việt Nam 3771155937711551

,

0305066125-001 Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội 97444489744501

,

0104505196 Công ty TNHH thực phẩm an toàn Trí Anh

,

0104861476 Công ty cổ phần thương mại và kinh doanh dịch vụ điện tử - điện lạnh Khánh Toàn

,

0105109879 Công Ty TNHH Tm & Xnk Trần Gia Phát 04378757770437875777

,

0105214175 Công Ty TNHH Thương Mại Nhân Phương

,

0106550035 Công Ty Cổ Phần Cà Phê 3u 0435401160

,

0107386500 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Viễn Tây

,

3001806687 Công Ty CP Tư Vấn Và Xây Dựng Bảo Phát 0934405779

,

5400308817 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Ngân Sơn 021838831230165238502183883123

,

0900191540 Trường phổ thông trung học Phù cừ

,

0900991360 Công Ty TNHH Kpm Quốc Tế ( Nộp thay nhà thầu)

,

6200019760 Hợp tác xã số 10 - Thái Nam 02313881874

,

0305726741-003 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại No Va Tại Long An

,

0600994515 Công Ty Cổ Phần ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ D & D 0936812168

,

2900753874 Công ty TNHH Phúc Hưng Thịnh 038628770

,

2900997574 Trường tiểu học Tân An

,

4001006587 Công Ty TNHH Một Thành Viên Con Đường Gia Vị 0903510119

,

4300342259 Công Ty TNHH Vận Tải ô Tô Sao Vàng 0553819927

,

3900635505-001 Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Một Thành Viên ảnh Màu Tây Ninh

,

1500482064 Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long 088296341

,

2500405791 Trường Mầm non Tử Du 02113893089

,

0309094155 Cty TNHH Tư Vấn Quản Lý Bất Động Sản Gia Mỹ

,

0310181998 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Trọng Tín

,

0310515464 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Thuận Gia Bảo

,

0310765383 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Phi Mao 08372738830837273883

,

0310887208 Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Mạnh

,

0310933623 Công Ty TNHH Việt Khánh Minh

,

0304599392-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trần Trí Dũng 08375210290873022046

,

0311923240 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Silnaviet 0903861092

,

0312337489 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Mf 0903730776

,

0312872398 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hà Phong 08386463320838646332

,

0313383569 Công Ty TNHH Monoantico 08385149410938346

,

0312542939-001 CHI NHáNH CôNG TY TNHH VăN PHòNG PHẩM VI VA - XưởNG VăN HOá PHẩM VI VA

,

0313973448 CôNG TY TNHH TRANG TRí NộI THấT HEO ĐấT

,
Loading...